Skip links

Нов бранд, нова посока

На 22 януари 2020 година, Виолина Накова и Боряна Белчева присъстваха на събитие под наслов „Нов бранд, нова посока“, организирано от Европейския алианс за малък бизнес (ESBA).

Европейският алианс за малък бизнес (ESBA) е безпартийна политическа група, която се грижи за предприемачите от малкия бизнес и самостоятелно заетите лица и ги представлява чрез целенасочени дейности на лобиране и застъпничество.

Събитието е организирано по повод важните промени, свързани не само с новата брандова идентичност на ESBA, но и с подаването на сигнал за амбициозните промени, които Борда на директорите е предприел за позиционирането на ESBA – като една съвременна организация от 21-ви век, представляваща „независимия глас на европейските предприемачи“.

На същата дата се проведе работна среща в офиса на ESBA. По време на нея Виолина Накова и Боряна Белчева се срещнаха с други членове на Борда на ESBA.

На 22 януари вечерта, в емблематичната сграда на Музея на музикалните инструменти в Брюксел се състоя и самото събитие. На него присъстваха, членове на Борда на ESBA, членове на ESBA от различни държави, както и представители на европейски организации и институции, ангажирани с планирането и провеждането на политики в областта на предприемачеството, малкия и средния бизнес. Президентът на ESBA, г-н Дейвид Каро представи обширна и интригуваща презентация, разкриваща новия бранд на ESBA, както и новите предизвикателства, свързани с позиционирането и превръщането й в съвременна и динамична организация, представляваща предприемачите на 21-ви век с добре развито представителство в много държави.

По  време на събитието госпожа Накова се срещна с Кристин Шрайбер, директор по политиката за МСП и програмата COSME в Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия. Двете обмениха идеи относно възможностите и отговорностите при създаването на политики на европейско ниво, както и предизвикателствата за прилагането им в национален план.