Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Нов бранд, нова посока

На 22 януари 2020 година, Виолина Накова и Боряна Белчева присъстваха на събитие под наслов „Нов бранд, нова посока“, организирано от Европейския алианс за малък бизнес (ESBA).

Европейският алианс за малък бизнес (ESBA) е безпартийна политическа група, която се грижи за предприемачите от малкия бизнес и самостоятелно заетите лица и ги представлява чрез целенасочени дейности на лобиране и застъпничество.

Събитието е организирано по повод важните промени, свързани не само с новата брандова идентичност на ESBA, но и с подаването на сигнал за амбициозните промени, които Борда на директорите е предприел за позиционирането на ESBA – като една съвременна организация от 21-ви век, представляваща „независимия глас на европейските предприемачи“.

На същата дата се проведе работна среща в офиса на ESBA. По време на нея Виолина Накова и Боряна Белчева се срещнаха с други членове на Борда на ESBA.

На 22 януари вечерта, в емблематичната сграда на Музея на музикалните инструменти в Брюксел се състоя и самото събитие. На него присъстваха, членове на Борда на ESBA, членове на ESBA от различни държави, както и представители на европейски организации и институции, ангажирани с планирането и провеждането на политики в областта на предприемачеството, малкия и средния бизнес. Президентът на ESBA, г-н Дейвид Каро представи обширна и интригуваща презентация, разкриваща новия бранд на ESBA, както и новите предизвикателства, свързани с позиционирането и превръщането й в съвременна и динамична организация, представляваща предприемачите на 21-ви век с добре развито представителство в много държави.

По  време на събитието госпожа Накова се срещна с Кристин Шрайбер, директор по политиката за МСП и програмата COSME в Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия. Двете обмениха идеи относно възможностите и отговорностите при създаването на политики на европейско ниво, както и предизвикателствата за прилагането им в национален план.