Skip links

Международна конференция на тема: „Трудът не е стока“

На 28 ноември 2019 година Виолина Накова, Заместник изпълнителен председател на Съюза за стопанска инициатива и Боряна Белчева – съветник ССИ присъстваха на Международна конференция на тема: „Трудът не е стока“. Днес: Стойността на труда и неговите правила между иновациите и традицията.” Събитието беше организирано от ADAPT и се проведе в Бергамо, Италия, от 28 до 30 ноември 2019 г.

Това е десетото издание на международната конференция на ADAPT за променящия се свят на труда. То е организирано в партньорство с Международната организация на труда (МОТ) и Laboral Network CIELO, както и с подкрепата на Световната конфедерация по заетостта (WEC).

ADAPT е организация с нестопанска цел, основана през 2000 г. от проф. Марко Биаги с цел насърчаване на проучвания и изследвания в областта на трудовото право и индустриалните отношения от международна и сравнителна гледна точка. Основната и цел е прилагането на нов подход към академичните изследвания, чрез установяване на постоянни взаимоотношения с други университети и институти за напреднали изследвания и насърчаване на програми за академичен и научен обмен с предприятия, институции, фондации и асоциации.

Предвиждайки бъдещото развитие в света на труда още през 2009 г., ADAPT е сред първите организации, стартирали поредица международни конференции, проучващи голямата трансформация на работата, опирайки се на прозренията на Карл Поляни и изследвайки възникването на днешния пазар на труда.

От създаването си до днес ADAPT се ангажира да повиши осведомеността на населението, споделяйки че основните принципи на трудовото законодателство са оспорвани от големи промени не само в технологиите и икономиката, но и в демографията и околната среда. Това води до необходимост да се защитят хората, заемащи работни места, и да се регулират икономическите и производствените процеси, за да се постигне баланс между социалната справедливост и конкурентоспособността на бизнеса.