Skip links

Съюз за стопанска инициатива партньор на кариерен Форум 2020

За поредна година Съюза за стопанска инициатива, съвместно с Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в кариерен форум за български студенти и млади професионалисти с опит и образование в чужбина, който ще се проведе на 7 март (събота) от 10:00 часа в Лондон, Великобритания.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на труда и социалната политика, съвместно с Агенция по заетостта, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Кариерен форум за българи във Великобритания, който ще се проведе на 7 март 2020 г. (събота) от 10:00 ч. в Посолството на Република България на адрес: 186-188 Queen’s Gate, London SW7 5HL. Форумът се организира с партньорството на Българската стопанска камара, Българската асоциация за управление на хора и Българската асоциация на софтуерните компании.

Традиционен домакин на събитието в Лондон е Посолството на Република България във Великобритания. Сградата на мисията е разположена в централната част на Лондон с удобна връзка до публичен транспорт, което позволява лесен достъп от всички части на града.

Кариерното изложение в Лондон е част от планирана поредица форуми в чужбина за мотивиране и привличане на български граждани, учащи и живеещи извън пределите на родината, да намерят своята професионална реализация в България. Организирането на форумите е в изпълнение на политиката на правителството за подкрепа на младите хора, тяхното развитие в страната, както и за повишаване конкурентоспособността на българската икономика. Кариерният форум е отворен за участие и на други граждани на ЕС.

По време на кариерния форум в Лондон, посетителите ще бъдат запознати е икономическата картина и ситуацията на пазара на труда в България, новите финансови стимули за подкрепа на лица с виеше образование, които искат да се завърнат и реализират професионално в страната, както и ще имат възможност да осъществят директен контакт с работодатели, които ще ги информират за предлаганите от тях работни места и възможности за кариерно развитие.

По данни на британската Агенция за статистика във висшето образование броят на студентите от България в Обединеното кралство е 6040, обучаващи се в повече от 50 направления. Резултатите от проведените анкети по време на миналогодишния форум, който МТСП организира в Лондон, показват, че преобладаващата част от участниците
се чувстват мотивирани за кариерните си възможности в България и са открили интересни позиции на кариерното изложение. Близо 70% от анкетираните лица на форума от 2019 г. са заявили, че възнамеряват да работят в България за в бъдеще.

Участието на работодатели-изложители е безплатно, като те сами покриват своите разходи за транспорт и настаняване. Работодателите получават и възможност да публикуват безплатно своите работни места на сайта на EURES България, да получават документи за кандидатстване по обявите си и да поканят за интервю на форума одобрени кандидати.

По време на кариерния форум в Лондон на всеки работодател ще бъде предоставен щанд безплатно.

Регистрацията на посетители и работодатели се осъществява през електронната страница на EURES – www.eures.bg. Предвид капацитета на залата, в която ще бъдат разположени щандовете на работодателите, простиращ се до 30 щанда, съветваме за своевременна регистрация.

Допълнителна информация относно кариерния форум в Лондон може да получите на следните адреси:

Г-жа Станимира Парапунова

Директор на дирекция „ Европейски въпроси и международно сътрудничество “

Тел.: +359 2 8119 542

e-mail: Stanimira.Parapunova@mlsp. government.bq

Г-жа Александра Александрова

Cm. експерт в отдел „ Международно и двустранно сътрудничество “
Тел.: +359 2 8119 506 e-mail: aleksandra.aleksandrova@mlsp.government.bg

Г-жа Петя Александрова

Cm. експерт в отдел „Международно и двустранно сътрудничество“

Тел.: +359 2 8119 506

e-mail: petya.aleksandrova@mlsp.government.bg

Г-жа Даниела Стракова

Мл. експерт, EURES Национален координационен офис

Тел. : + +359 2 8056839
e-mail: Daniela.Strakova@az.government.bg

Приветстваме широко участие и се надяваме за поредна година да реализираме със съвместни усилия успешен кариерен форум, който ще бъде от полза не само за посетителите, които ще имат възможност да се информират или намерят желани от тях работни места, но и за българския бизнес, който ще може да привлече таланти и носители на свежи и иновативни идеи.