Skip links

Полезно за бизнеса

Ден на ЕCI (European Citizens’ Initiative – Европейска гражданска инициатива) 2020: активистите призовават за „смислено“ участие на обществеността в Конференцията за бъдещето на Европа

Предвид опита си на организатори на европейски граждански инициативи (ECIs), активистите, присъстващи на Деня на ЕCI 2020 в ЕИСК на

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

ОТНОСНО: Становище на Съюза за стопанска инициатива до Началника на политическия кабинет на Заместник министър-председателя по правосъдната реформа и Министър