Skip links

Съюзът за Стопанска инициатива, в качеството си работодателска организация, подкрепя и насърчава своите членове, както и бизнеса в България за постоянна грижа относно опазването на лични и фирмени данни, чрез инвестиции и развитие на системите за сигурност

„Виртуалното оръжие“ добива все по-голяма мощ. Последният пример е хакерската атака от вчера срещу НАП, която тепърва предстои да бъде анализирана. И ако все още не осъзнавате сериозността на проблема и нуждата от защита за вашия бизнес, ето някои данни от статистиката в глобален, световен мащаб:

  • Поради невъзможността малкият бизнес да отделя нужните финансови средства и кадри, над 50% от кибератаките са насочени именно срещу него
  • От 2015 г. насам, всеки ден, се регистрират повече от 4000 атаки на рансъмуер (вируси криптиращи файловете и искащи откуп за да ги възстановите)
  • Паричната стойност на загубата на данни трудно може да се оцени, но в повечето случаи е огромна
  • До 2021 г. се очаква киберпрестъпността да струва на глобалния бизнес трилиони долари
  • През последната година 66% от големите предприятия са загубили част от данните си

Базирайки се на тази глобална заплаха, един от членовете на Съюза за Стопанска Инициатива, ЗК „Лев Инс“ АД, разработва нова тенденция в бизнеса – продукт, свързан с кибербезопасността и защитата, комплексен подход с уникални технологии, приложени с професионализъм.

Възползвайки се от този застрахователен продукт, бизнесът ще разполага не само със застрахователна защита, но и с допълнителен достъп до решения, свързани с откриването на техните уязвимости преди да станат жертви на кибератака, постигайки по-висока степен на фирмена информационна защита и познаваемост на новите европейски регулации.

Вие ще получите помощ и подкрепа с конкретна адекватна реакция от вашия застраховател, с български експерти, израелски и световни опитни специалисти.

Допълнително бизнесът ще получи помощ с безплатна информация за най-важните неща от законите, процедурите и европейските директиви, които сте длъжни да спазвате, както и какво да направите, за да оцените вашата информационна уязвимост и да прецените до каква степен е подготвена компанията Ви срещу кибератаки.

Киберпрестъпниците стават все по-изобретателни и мотивирани, а честотата на киберпрестъпленията се увеличава, както и финансовите последици. Днес все повече компании биват атакувани, а щетите са огромни. Застраховката „Киберсигурност“, носи допълнително спокойствие на компаниите, евентуално подложени на кибератаки. Тя може да покрива разходи, свързани с разрешаването на проблема и възстановяване на щетите, а понякога за бизнеса тази застраховка е последната линия на защита срещу един от най-често срещаните бизнес рискове.

или

Нашето решение за вас

Вие ще получите помощ и подкрепа с конкретна адекватна реакция от вашия застраховател, с български и израелски опитни специалисти, следвайки добре утвърдени световни практики.

Допълнително ще ви помогнем с безплатна информация за най-важните стъпки необходими при спазването на законите, процедурите , европейските директиви,  и добри практики за да оцените вашата киберустойчивост, както и да прецените до каква степен е подготвена компанията ви срещу бъдещи кибератаки.

Застраховката „Киберсигурност“ ЗК „Лев Инс“ АД  е един от най-новите продукти, които компанията предлага, като до голяма степен отговаря на проблем, който не съществуваше преди броени години. Тъй като през последните две десетилетия почти всички компании – от най-малките до най-големите започнаха да разчитат на дигитални технологии, те по неволен път се превърнаха в цел на недоброжелатели и „кибер терористи“.

Киберпрестъпниците стават все по-изобретателни и мотивирани, а честотата на киберпрестъпленията се увеличава, както и финансовите последици. Днес все повече компании биват атакувани, а щетите са огромни. Застраховката „Киберсигурност“, носи допълнително спокойствие на компаниите, засегнати от кибератаки. Тя може да покрива разходи, свързани с разрешаването на проблема и възстановяване от щетите, а понякога за бизнеса тази застраховка е последната линия на защита срещу един от най-често срещаните бизнес рискове.