Skip links

Новини

Луиджи Ребуфи: Ефикасната защита срещу хакери може да се постигне само чрез сътрудничество между държавата и частния сектор.

В края на годината ще стане ясно кои държавни и публични администрации са най-уязвими срещу хакерски атаки. Това стана ясно

Становище относно политиките за демографско развитие на населението на РБ и за активен живот на възрастните хора

Становище на Съюза за стопанска инициатива до г-жа Марияна Николова, Заместник министър – председател по икономическата и демографската политика и

Становище на ССИ по проекта на Национална програма за развитие „България 2030“

Становище на Съюза за стопанска инициатива до г-жа Марияна Николова, Заместник министър – председател по икономическата и демографската политика и

Становище до ОИСР относно напредъка на РБ по прилагането на политиките за многостепенното управление и децентрализацията

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно напредъка на Република България по