Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Образование

Студентски конкурс „Моята цифрова България“

Национално представителна работодателска организация Съюз за стопанска инициатива организира под патронажа на г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта, Студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!“.  Чрез конкурса ще бъдат откроени и насърчени визионерите и предприемачите сред българските студенти и ще бъдат предложени решения на редица социално-икономически предизвикателства пред българското общество за …

Студентски конкурс „Моята цифрова България“ Прочетете още »

Председателят на ССИ Г-жа Виолина Накова участва в комисията за защита на дипломни работи...

Председателят на Съюза за стопанска инициатива г-жа Виолина Накова участва  в комисията за защита на дипломни работи на 24.06.2021 г. на студенти от ОКС „Магистър“, специалност „Икономика и човешки ресурси“ в Университета за национално и световно стопанство, с който ССИ си сътрудничи тясно.  Едно от ключовите предизвикателства за всеки работодател е да има достъп до …

Председателят на ССИ Г-жа Виолина Накова участва в комисията за защита на дипломни работи в УНСС на студенти от ОКС „Магистър“ Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива стана член на Пакта за умения на Европейската комисия

На 10 ноември 2020 год., европейските комисари Никола Шмит и Тиери Бретон официално стартираха Пакта за уменията, централен елемент от Европейската програма за умения. Уменията са от основно значение за нашето възстановяване от пандемията от коронавирус и за овладяването на цифровия и зеления преход. Предприятията, големи и малки, се нуждаят от квалифицирани хора за иновации …

Съюзът за стопанска инициатива стана член на Пакта за умения на Европейската комисия Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният...

На 9 и 10 ноември Съюзът за стопанска инициатива участва в онлайн събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният зелен и цифров преход“, организирано от Европейския алианс за чиракуване и Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Събитието бе част от Европейската седмица на професионалните умения. Европа постепенно преминава от стратегията за …

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният зелен и цифров преход“ Прочетете още »

Чиракуването има основна роля в професионалното образование и обучение

Снимка: smeunited.eu SMEunited приветства новия пакет за умения, предложен от Европейската комисия, включително новата Европейска програма за умения, предложението за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО), подкрепата за младежка заетост и стартирането на новата платформа Europass. Недостигът на умения и несъответствието все още са едно от основните предизвикателства пред занаятите и МСП. …

Чиракуването има основна роля в професионалното образование и обучение Прочетете още »

Обучение на занаятчии в гр. Хасково

На 09.10.2020 г. в гр. Хасково Съюзът за стопанска инициатива проведе обучение в две сесии на занаятчии по темите: „Правни аспекти на занаятчийската дейност – Закон за занаятите и Закон за културното наследство“ и „Права и защита на интелектуалната собственост“. Предвид на осъществяваната от работодателската организация дейност за насърчаване на занаятчийството в България и на …

Обучение на занаятчии в гр. Хасково Прочетете още »

Предложение на Съюза за стопанска инициатива за промени в подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността...

Съюзът за стопанска инициатива изпрати своите предложения на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев за промени в подзаконовата уредба на дейността на ЦПО, а именно в Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Наредба № 1), обн. ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г. …

Предложение на Съюза за стопанска инициатива за промени в подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО) Прочетете още »

Вълчев: Годината може да приключи онлайн, готови сме за късни изпити ВУЗ-овете също ще...

ъзможно е срочното и годишно оформяне на оценките да стане онлайн. МОН обмисля и варанти с провеждане на късни изпити след 7 клас и за завършващите 12 клас, ако мерките за социална изолация бъдат удължени. Това казва министърът на образованието Красимир Вълчев в интервю пред „Труд“. Министърът признава, че се обмислят всички сценарии – децата …

Вълчев: Годината може да приключи онлайн, готови сме за късни изпити ВУЗ-овете също ще отложат сроковете за записване на кандидат-студентите Прочетете още »

Разрастване на дуалното обучение С над 24 млн. лв. по европейска програма МОН увеличава...

Дуалното обучение, което навлезе в образователната система у нас през 2016 г. по швейцарската програма „Домино“, набира все по-голяма популярност сред учениците, родителите и бизнеса заради предимствата, които предлага, показват данни на Министерството на образованието и науката (МОН). Децата, които се обучават в тази форма от 8-и до 12-и клас, получават стипендии, последните две години …

Разрастване на дуалното обучение С над 24 млн. лв. по европейска програма МОН увеличава броя на учениците, които учат и работят Прочетете още »

Професионалните гимназии не са отживелица

Професионалните гимназии отново са на мода. Държавата отпуска милиони да ремонти. Училищата, който ще получат финансиране, са специализирани в подготовката на кадри за селското и горско стопанство, ветеринарната медицина, шивашката промишленост и електрониката. Въпреки, че фирмите в България все още се притесняват да наемат гимназисти по дуалната форма на обучение, в последните години има голям напредък. …

Професионалните гимназии не са отживелица Прочетете още »