Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Образование

Председателят на ССИ Г-жа Виолина Накова участва в комисията за защита на дипломни работи...

Председателят на Съюза за стопанска инициатива г-жа Виолина Накова участва  в комисията за защита на дипломни работи на 24.06.2021 г. на студенти от ОКС „Магистър“, специалност „Икономика и човешки ресурси“ в Университета за национално и световно стопанство, с който ССИ си сътрудничи тясно.  Едно от ключовите предизвикателства за всеки работодател е да има достъп до …

Председателят на ССИ Г-жа Виолина Накова участва в комисията за защита на дипломни работи в УНСС на студенти от ОКС „Магистър“ Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива стана член на Пакта за умения на Европейската комисия

На 10 ноември 2020 год., европейските комисари Никола Шмит и Тиери Бретон официално стартираха Пакта за уменията, централен елемент от Европейската програма за умения. Уменията са от основно значение за нашето възстановяване от пандемията от коронавирус и за овладяването на цифровия и зеления преход. Предприятията, големи и малки, се нуждаят от квалифицирани хора за иновации …

Съюзът за стопанска инициатива стана член на Пакта за умения на Европейската комисия Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният...

На 9 и 10 ноември Съюзът за стопанска инициатива участва в онлайн събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният зелен и цифров преход“, организирано от Европейския алианс за чиракуване и Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Събитието бе част от Европейската седмица на професионалните умения. Европа постепенно преминава от стратегията за …

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният зелен и цифров преход“ Прочетете още »

Чиракуването има основна роля в професионалното образование и обучение

Снимка: smeunited.eu SMEunited приветства новия пакет за умения, предложен от Европейската комисия, включително новата Европейска програма за умения, предложението за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО), подкрепата за младежка заетост и стартирането на новата платформа Europass. Недостигът на умения и несъответствието все още са едно от основните предизвикателства пред занаятите и МСП. …

Чиракуването има основна роля в професионалното образование и обучение Прочетете още »

Обучение на занаятчии в гр. Хасково

На 09.10.2020 г. в гр. Хасково Съюзът за стопанска инициатива проведе обучение в две сесии на занаятчии по темите: „Правни аспекти на занаятчийската дейност – Закон за занаятите и Закон за културното наследство“ и „Права и защита на интелектуалната собственост“. Предвид на осъществяваната от работодателската организация дейност за насърчаване на занаятчийството в България и на …

Обучение на занаятчии в гр. Хасково Прочетете още »

Предложение на Съюза за стопанска инициатива за промени в подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността...

Съюзът за стопанска инициатива изпрати своите предложения на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев за промени в подзаконовата уредба на дейността на ЦПО, а именно в Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Наредба № 1), обн. ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г. …

Предложение на Съюза за стопанска инициатива за промени в подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО) Прочетете още »

Вълчев: Годината може да приключи онлайн, готови сме за късни изпити ВУЗ-овете също ще...

ъзможно е срочното и годишно оформяне на оценките да стане онлайн. МОН обмисля и варанти с провеждане на късни изпити след 7 клас и за завършващите 12 клас, ако мерките за социална изолация бъдат удължени. Това казва министърът на образованието Красимир Вълчев в интервю пред „Труд“. Министърът признава, че се обмислят всички сценарии – децата …

Вълчев: Годината може да приключи онлайн, готови сме за късни изпити ВУЗ-овете също ще отложат сроковете за записване на кандидат-студентите Прочетете още »

Разрастване на дуалното обучение С над 24 млн. лв. по европейска програма МОН увеличава...

Дуалното обучение, което навлезе в образователната система у нас през 2016 г. по швейцарската програма „Домино“, набира все по-голяма популярност сред учениците, родителите и бизнеса заради предимствата, които предлага, показват данни на Министерството на образованието и науката (МОН). Децата, които се обучават в тази форма от 8-и до 12-и клас, получават стипендии, последните две години …

Разрастване на дуалното обучение С над 24 млн. лв. по европейска програма МОН увеличава броя на учениците, които учат и работят Прочетете още »

Професионалните гимназии не са отживелица

Професионалните гимназии отново са на мода. Държавата отпуска милиони да ремонти. Училищата, който ще получат финансиране, са специализирани в подготовката на кадри за селското и горско стопанство, ветеринарната медицина, шивашката промишленост и електрониката. Въпреки, че фирмите в България все още се притесняват да наемат гимназисти по дуалната форма на обучение, в последните години има голям напредък. …

Професионалните гимназии не са отживелица Прочетете още »

Иновации, образование, съхранение и развитие на човешкия потенциал и по-добра свързаност залага МРРБ в...

Иновации, образование, съхранение и развитие на човешкия потенциал и по-добра свързаност залага МРРБ в новите регионални схеми за пространствено развитие 18 приоритета за икономически подем и подобряване на стандарта на живот на хората в шестте района на страната. Това предвиждат проектите на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 (NUTS 2), които …

Иновации, образование, съхранение и развитие на човешкия потенциал и по-добра свързаност залага МРРБ в новите регионални схеми за пространствено развитие Прочетете още »