Skip links

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният зелен и цифров преход“

На 9 и 10 ноември Съюзът за стопанска инициатива участва в онлайн събитие на високо равнище „Чиракуването и двойният зелен и цифров преход“, организирано от Европейския алианс за чиракуване и Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Събитието бе част от Европейската седмица на професионалните умения.

Европа постепенно преминава от стратегията за изход от кризата с COVID-19 към нормализация и възстановяването ще трябва да надгради двойният екологичен и цифров преход.

Очаква се преходът към енергоефективена, кръгова, цифрова и нисковъглеродна икономика да създаде над 1 милион работни места до 2030 год. На тази среща Европейската асоциация за чиракуване разгледа и подчерта значението на въвеждането на зелени и цифрови умения в началното професионално образование и обучение и как чиракуването може да донесе възможности за работа и да компенсира потенциални загуби на работни места.

На събитието беше разгледан опитът на компаниите, доставчиците на обучение, социалните партньори и националните власти и как те подкрепят зелените и цифрови умения в чиракуването, за да се очертаят предизвикателствата и как могат да бъдат преодолени, да се проучат възможностите и добрите практики в целия ЕС, за да се инициират бъдещи действия.

В събитието участваха – г-н Никълъс Шмит – Комисар по заетостта и социалните права, г-н Норберт Шьобел, ръководител на екип, стажове, ПОО и обучение на възрастни, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, Киара Риондино, ръководител на отдел, чиракуване, ПОО и обучение на възрастни, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, г-н Ашвани Аггарвал, ръководител на екип по обучение, основано на работа, чиракуване, признаване на предишно обучение и основни работни умения в Международната организация на труда, както и представители на социалните партньори от Европа и различни сектори на икономиката.