Skip links

План за възстановяване и устойчивост

ЕК с мащабен план за възстановяване

 Европейската комисия представи предложението си  за мащабен план за възстановяване едновременно с нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU,