Skip links

МСП са основата за възстановяването на Европа

Снимка: smeunited.eu

„Сега повече от всякога е необходима добра стратегия за МСП, за възстановяване на занаятите и МСП.“ Това беше основното послание на президента на SMEUnited Албан Магияр по време на участието му в уебинара: „Стратегията на ЕС за МСП като двигател за възстановяване на Европа“.

По време на речта си, г-н Магияр се фокусира върху 3 теми: тест за МСП, достъп до данни и рекапитализация.

В началото той заяви, че институциите на ЕС трябва да действат съгласно принципа „Мисли първо за малките” и да прилагат теста за МСП, за да отговорят на законодателството на ЕС за МСП. „За по-нататъшно подобряване на теста за МСП европейските институции трябва да подобрят диалога с представителните организации за МСП. Това гарантира, че интересите на МСП се вземат предвид по време на процеса на вземане на решения и от всички генерални дирекции.“, заяви той.

Що се отнася до достъпа на МСП до данни, президентът Магияр заяви: „Данните са предварително условие за конкуренция. За ежедневните дейности на МСП достъпът до данни често означава способност да се конкурират и да продължат своя бизнес или да затворят. Призоваваме за справедлива икономика на данните, която отчита интересите на МСП като производители и доставчици на услуги.“

И накрая, той спомена, че много МСП се борят да оцелеят в пандемията, защото тяхната ликвидност е била силно засегната по време на карантината. Освен това, той предупреди, че според прогнозите, нивата на несъстоятелност ще се увеличат в края на тази година или в началото на 2021 г. За да не се случи това, „Повторното капитализиране с частни и публични инструменти е от ключово значение. Това може да стане чрез предоставяне на квазикапиталови инструменти и компенсация с фиксирани разходи ”, добави той.

По време на съвместната онлайн срещата, организирана от BusinessEurope, EUROCHAMBRES и SMEunited, всички участници се съгласиха, че е необходим набор от конкретни действия и мерки за безопасно превеждане на европейските МСП през CoVid-19.

Комисарят за вътрешния пазар Тиери Бретън заяви: „Възстановяването не може да стане без МСП на първа линия на икономиката, защото те са от системно значение. Ще бъдат предприети повече действия за справяне с кризата Covid19”.

Във видеозаявлението си, Министърът по икономически въпроси на Германия Петер Алтмайер отбеляза най-важните мерки за МСП: „Осигуряване на достъп до финансиране, намаляване на бюрокрацията, прилагане на политики, подходящи за МСП, и подкрепа на иновациите“.

„Трябва да направим повече. Време е да действаме и да направим МСП по-видими във всички планове за възстановяване и бъдещи планове на ЕС. И още повече – да се предложат конкретни действия ”, коментира евродепутатът Мартина Длабайова.

Връзка към оригиналната публикация  тук