Skip links

ЕК с мащабен план за възстановяване

 Европейската комисия представи предложението си  за мащабен план за възстановяване едновременно с нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, за да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки.

Планът ще бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната си работна програма за 2020 г., която ще определи приоритети сред действията, необходими, за да се даде тласък на възстановяването на Европа и нейната устойчивост.

Бюджетът на ЕС допълва националните усилия и е в уникалната позиция да осигури справедливо социално-икономическо възстановяване и съживяване на единния пазар, да гарантира еднакви условия на конкуренция и да подкрепи неотложните инвестиции, по-специално в екологичния и цифровия преход, които са ключът към бъдещия просперитет и устойчивост на Европа.