Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

План за възстановяване и устойчивост

ССИ: Процесът по дигитализация у нас трябва да се ускори

По Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми в периода 2021 – 2027 г. за цифрови технологии са планирани над 3 млрд. лв. За Съюза за стопанска инициатива, който представлява малкия и средния бизнес у нас, е изключително важно да се акцентира върху процесът по цифровата трансформация на страната. Става въпрос за над 3 …

ССИ: Процесът по дигитализация у нас трябва да се ускори Прочетете още »

Информация за Процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление с локални съоръжения за...

Съюзът за стопанска инициатива в качеството си на национално представителна организация на работодателите, представляваща над 10 500 предприятия с над 120 000 заети в тях, ежедневно се стреми да поддържа изпреварваща и навременна осведомеността на своите членове и партньори и подпомага българския бизнес в своя зелен преход. В тази връзка приложено, представяме информация за процедура, …

Информация за Процедура „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ Прочетете още »

Васка Бакларова пред ТВ Euronews България: Първият транш от парите, които получи България по...

Председателят на Съюза за стопанска инициатива Васка Бакларова гостува в предаването Primetime по Euronews България. Пред медията, Бакларова заяви, че планът за възстановяване и устойчивост е дълго чакан план от българската икономика, като основни бенефициенти са средните и малки предприятия. Тя беше категорична, че първият транш, който получаваме е с доста голямо забавяне, защото вече …

Васка Бакларова пред ТВ Euronews България: Първият транш от парите, които получи България по плана за възстановяване и устойчивост на ЕС е изключително закъснял Прочетете още »

Предложение на ССИ за промяна на противоепидемичните мерки на територията на София-град

Във връзка с разпоредените в Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г., Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация предлага промяна в установения режим в т. 3 и т. 24 от заповедта, както следва: Считаме, че не са …

Предложение на ССИ за промяна на противоепидемичните мерки на територията на София-град Прочетете още »

Становище на ССИ относно плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Принципната позиция на Съюза за стопанска инициатива е за намиране на баланс от една страна между самите източници на финансиране (ПВУ, оперативните програми, инициативата „Три морета“, националния бюджет) и от друга страна спрямо целите, които си поставяме в дългосрочен план. Безспорно българската икономика трябва „да се качи“ на добавената стойност, но поставяйки си тази цел, …

Становище на ССИ относно плана за възстановяване и устойчивост на Република България Прочетете още »

Необходими мерки за възстановяване на икономиката след пандемията с COVID-19 в краткосрочен и в...

Съюзът за стопанска инициатива счита, че финансово-икономическите мерки предприети от страна на държавата от началото на пандемията до момента най-общо представляват предоставяне на ликвидност на засегнати предприятия, под формата на еднократно директно плащане или подпомагане на заетостта чрез покриване на част от текущите разходи, свързани с изплащане на работни възнаграждения. Според нас прилаганите до настоящия …

Необходими мерки за възстановяване на икономиката след пандемията с COVID-19 в краткосрочен и в дългосрочен план Прочетете още »

Консултации във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Съюзът за стопанска инициатива счита, че от особена важност при вземането на решение за по-нататъшните действия на държавата по преговорите с ЕК във връзка с ПВУ е намирането на баланс между различните фактори с ключово значение, а именно качество на настоящия вариант на ПВУ, времето, с което разполагаме, за да се гарантира най-скорошно постъпване на …

Консултации във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост на Република България Прочетете още »

ССИ участва в консултации при заместник министър – председателите Атанас Пеканов и Гълъб Донев...

Съюзът за стопанска инициатива участва в консултация при Заместник министър – председателите Атанас Пеканов и Гълъб Донев по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ). Според Изпълнителния заместник – председател на организацията г-жа Виолина Накова при решаването на въпроса за последващите действия на правителството във връзка с ПВУ следва да се държи сметка …

ССИ участва в консултации при заместник министър – председателите Атанас Пеканов и Гълъб Донев по Плана за възстановяване и устойчивост Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост...

Работодателската организация и нашите членове високо оценяваме и приветстваме възприетия от правителството подход за ранно изготвяне и мащабно обществено консултиране на разглеждания програмен документ от изключителна важност за възстановяването на българската икономика от последиците от разпространението на пандемията от COVID-19 и за развиване на потенциала й за растеж. В структурно отношение Планът за възстановяване и …

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България Прочетете още »