Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

План за възстановяване и устойчивост

Предложение на ССИ за промяна на противоепидемичните мерки на територията на София-град

Във връзка с разпоредените в Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г., Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна работодателска организация предлага промяна в установения режим в т. 3 и т. 24 от заповедта, както следва: Считаме, че не са …

Предложение на ССИ за промяна на противоепидемичните мерки на територията на София-град Прочетете още »

Становище на ССИ относно плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Принципната позиция на Съюза за стопанска инициатива е за намиране на баланс от една страна между самите източници на финансиране (ПВУ, оперативните програми, инициативата „Три морета“, националния бюджет) и от друга страна спрямо целите, които си поставяме в дългосрочен план. Безспорно българската икономика трябва „да се качи“ на добавената стойност, но поставяйки си тази цел, …

Становище на ССИ относно плана за възстановяване и устойчивост на Република България Прочетете още »

Необходими мерки за възстановяване на икономиката след пандемията с COVID-19 в краткосрочен и в...

Съюзът за стопанска инициатива счита, че финансово-икономическите мерки предприети от страна на държавата от началото на пандемията до момента най-общо представляват предоставяне на ликвидност на засегнати предприятия, под формата на еднократно директно плащане или подпомагане на заетостта чрез покриване на част от текущите разходи, свързани с изплащане на работни възнаграждения. Според нас прилаганите до настоящия …

Необходими мерки за възстановяване на икономиката след пандемията с COVID-19 в краткосрочен и в дългосрочен план Прочетете още »

Консултации във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Съюзът за стопанска инициатива счита, че от особена важност при вземането на решение за по-нататъшните действия на държавата по преговорите с ЕК във връзка с ПВУ е намирането на баланс между различните фактори с ключово значение, а именно качество на настоящия вариант на ПВУ, времето, с което разполагаме, за да се гарантира най-скорошно постъпване на …

Консултации във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост на Република България Прочетете още »

ССИ участва в консултации при заместник министър – председателите Атанас Пеканов и Гълъб Донев...

Съюзът за стопанска инициатива участва в консултация при Заместник министър – председателите Атанас Пеканов и Гълъб Донев по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ). Според Изпълнителния заместник – председател на организацията г-жа Виолина Накова при решаването на въпроса за последващите действия на правителството във връзка с ПВУ следва да се държи сметка …

ССИ участва в консултации при заместник министър – председателите Атанас Пеканов и Гълъб Донев по Плана за възстановяване и устойчивост Прочетете още »

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост...

Работодателската организация и нашите членове високо оценяваме и приветстваме възприетия от правителството подход за ранно изготвяне и мащабно обществено консултиране на разглеждания програмен документ от изключителна важност за възстановяването на българската икономика от последиците от разпространението на пандемията от COVID-19 и за развиване на потенциала й за растеж. В структурно отношение Планът за възстановяване и …

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България Прочетете още »

План за възстановяване и устойчивост

Снимка: strategy.bg Към настоящия момент е обявено обществено обсъждане и паралелно се извършва консултиране със социалните партньори на проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България. Планът на Европейската комисия за възстановяване на Европа от кризата с COVID-19 беше представен в края на в. май 2020 г., като той е съставен от два …

План за възстановяване и устойчивост Прочетете още »

МСП са основата за възстановяването на Европа

Снимка: smeunited.eu „Сега повече от всякога е необходима добра стратегия за МСП, за възстановяване на занаятите и МСП.“ Това беше основното послание на президента на SMEUnited Албан Магияр по време на участието му в уебинара: „Стратегията на ЕС за МСП като двигател за възстановяване на Европа“. По време на речта си, г-н Магияр се фокусира …

МСП са основата за възстановяването на Европа Прочетете още »

310 милиарда евро за новия механизъм за възстановяване и устойчивост

Новият механизъм за възстановяване и устойчивост ще се осигури широкомащабна финансова подкрепа за реформи и инвестиции на държавите членки с цел смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията, причинена от коронавируса, и с цел икономиките на ЕС да станат по-устойчиви, издръжливи на сътресения и по-добре подготвени за предизвикателствата на екологичния и цифровия преход. Той …

310 милиарда евро за новия механизъм за възстановяване и устойчивост Прочетете още »

ЕК с мащабен план за възстановяване

 Европейската комисия представи предложението си  за мащабен план за възстановяване едновременно с нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, за да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки. Планът ще бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната си …

ЕК с мащабен план за възстановяване Прочетете още »