Skip links

Зимната прогноза на Европейската комисия показва предпазлив оптимизъм след стартирането на програмите за ваксинация

Икономическата активност в България търпи значителен спад през 2020 г. поради пандемията COVID-19. Динамиката на личното потребление следва въвеждането и последващото облекчаване на ограничителните мерки. В края на ноември 2020 г., втора вълна на пандемията доведе до повторно въвеждане на ограничителни мерки, които все още са в сила, и които продължават да тежат на потреблението на домакинствата и настроенията на бизнеса в търговията и сектора на услугите. Частните инвестиции остават намалени през първите девет месеца на 2020 г., докато инвестициите в публичния сектор се увеличиха значително през 2020 г. Въпреки, че износът в рамките на ЕС се възстановява от средата на 2020 г., продажбите към страни извън ЕС продължават да намаляват. Пандемията COVID-19 доведе до значителна загуба на приходи от чуждестранни туристи, които обикновено представляват около три четвърти от приходите от туристическо настаняване. Като цяло се очаква реалният БВП да спадне с 4,9% през 2020 г.

Очаква се, че вътрешното търсене ще остане слабо през първата половина на 2021 г., предвид предполагаемото разширяване на ограничителните мерки. Евентуалното повторно отваряне на икономиката трябва да даде тласък на потреблението и инвестициите през втората половина на 2021 г. Очаква се износът на стоки постепенно да се възстанови от второто тримесечие нататък, очаква се чуждестранните туристи да започнат да се връщат през третото тримесечие. Възстановяването на чуждестранния туризъм обаче е подложено на риск от намаляване, свързан с нивата на ваксинация и заразяване в България в сравнение с алтернативни туристически дестинации. На този фон, реалният растеж на БВП се очаква да достигне 2,7% през 2021 г., преди да се увеличи до 4,9% през 2022 г., заради силното вътрешно търсене и по-динамичния износ. Тъй като прогнозата не отчита прилагането на плана за възстановяване и устойчивост, възниква повишен риск за публичните инвестиции.

Снимка: europa.eu

Средногодишната инфлация е спаднала до 1,2% през 2020 г. заради спада на цените на енергията и понижаването на динамиката при цените на услугите и непреработените храни. Предвижда се инфлацията да се увеличи до 1,7% през 2021 г. и 1,8% през 2022 г., което е обусловено от повишаване на цените на преработените храни и услугите.

Пълният доклад, прегледът и таблиците със статистика можете да намерите тук

Официалните данни за България ще намерите тук