Skip links

SMEunited – нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС

SMEunited е съгласна да започне официален диалог между европейските социални партньори и декларира готовността си да участва в преговори за препоръка на Съвета относно рамката на ЕС за минималните заплати. Това е становището, дадено на втората фаза на консултацията със социалните партньори, стартирана от Европейската комисия на 4 юни. В рамките на консултацията беше разгледано възможно европейско действие за справяне с предизвикателствата, свързани със справедливите минимални заплати.

SMEunited не поддържа подходът за използването на директива. Такъв обвързващ правен инструмент не би осигурил пълното зачитане на ролята и автономността на социалните партньори, нито тяхната свобода на колективно трудово договаряне. Заплащането не е от европейска компетентност, нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС.

SMEunited иска организациите на МСП, особено в страните със законоустановени системи за определяне на минимална заплата, да участват изцяло в определянето на минималната работна заплата, тъй като осигуряват две трети от заетостта.

Добре функциониращото колективно трудово договаряне трябва да бъде подкрепено с дейности за изграждането на капацитет на социалните партньори. Социалните партньори са в най-добра позиция да осигурят производителността и конкурентоспособността на икономиката, като в същото време осигурят положително развитие за доходите и заетостта.

Връзка към оригиналната публикация тук