Skip links

Съюзът за стопанска иницитива и Икономическият университет – Варна обсъдиха възможностите за сътрудничество по теми от общ интерес

На 23.07.2020 г. се проведе работна среща на академичното ръководство на Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) и на ръководството на национално представителна работодателска организация Съюз за стопанска инициатива (ССИ). Ректорът на ИУ-Варна проф. д-р Евгени Станимиров, зам.-ректорът по учебна дейност и акредитация доц. д-р Силвия Благоева и директорът на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ г-н Илин Димитров се срещнаха с изпълнителния  зам.-председател на ССИ г-жа Виолина Накова и обсъдиха идеи за партньорство и бъдещи съвместни проекти между ИУ-Варна и ССИ, свързани с подпомагане на обучението, студентските стажове, кариерното ориентиране и др.

Академичните среди и работадателската организация поставиха акцент върху необходимостта от развитието и насърчаването на предприемачеството в България, като бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в тази област, включително за разработването и изпълнението на съвместни проекти.

Бяха обсъдени също темите за подготовката на кадри в туристическия бранш и възможностите за тяхната реализация.