Skip links

Съюзът за стопанска инициатива участва в Европейската виртуална Асамблея на малките и средни предприятия 2020 г.

Снимка: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-assembly_en

Европейската асамблея за МСП е най-важното събитие за малките и средните предприятия в Европа. Тя се провежда веднъж годишно като основно събитие от Европейската седмица на МСП. На нея присъстват представители на Европейската комисия, държавите-членки на ЕС, науката, европейските и национални асоциации и предприемачи, които обсъждат актуални проблеми на политиката на ЕС за МСП.

Достъпът до Асамблеята и до церемонията по награждаване на европейските предприятия се насърчава с лична покана от Европейската комисия.

През 2020 год., Асамблеята се провежда на 16 и 17 ноември под патронажа на германското председателство на Съвета на Европа и бе официално открита от г-н Питър Алтмайер – Министър на икономиката и енергетиката на Федерална Република Германия и г-н Тиери Бретон – Европейски комисар за вътрешния пазар и услугите.

Тази година тя се фокусира върху прилагането на стратегия за МСП, за да се подпомогне икономическото възстановяване и да се изгради устойчива и стабилна  Европейска корпоративна екосистема и ще даде възможност да отпразнуваме солидарността между обществата, изобретателността и  щедростта на милиони предприемачи и малки бизнеси, които са начело в борбата с вируса и последствията от него.

В първият ден, по време на сутрешната сесия, основните акценти бяха посветени на механизма за ранно предупреждение и възможностите и инструментите за рекапилитазиция на жизнеспособните малки и средни предприятия. Бяха разяснени възможностите на Ivest EU, инструментите за собствен капитал и гаранции на Европейската инвестиционна банка.

В следобедната сесия, г-жа Кристин Шрайбър, Директор на програма COSME и политика за МСП на Европейската комисия, връчи награди в различни категории на церемонията за насърчаване на европейските големи, малки и средни предприятия.

От Ню Йорк на живо се включи Нобеловият лауреат и професор от Колумбийския университет Джоузеф Стиглиц с лекция за иновациите в предприятията, за предизвикателствата при развитието и внедряването им.

Проф. Стиглиц направи анализ на някои държави и посочи пряката връзка между доброто управление на здравната криза и добрите икономически резултати, въпреки пандемията.

Той напомни, че добрите правила на финансовия сектор водят до добро финансово състояние и, че успешният частен сектор има нужда от добре обучени хора.

Връзка към официалната страница на асамблеята тук