Skip links

През следващите 10 дни ще знаем дали кризата с коронавируса ще оправи или ще разруши Европа – изявление на Лука Яхиер, Председател на ЕИСК

Винаги съм считал себе си за горд европеец, днес повече от всякога. Независимо от това, настоящите отношения между държавните и правителствени ръководители, съчетани с увеличаващите се  различия, представляват смъртоносен риск – не само за Европейския съюз, но и за способността ни да се изправим пред тази невиждана цялостна криза.

Защо приемаме неохотно  какво ни казват фактите и цифрите за високото ниво на смъртност и страдания? Защо не сме в състояние да схванем това, което вече е известно на всички за настъпващата рецесия в Европа, която вероятно ще донесе 10% загуба за БВП?

Никой не може да предвиди кога ще успеем да излезем от този остър период на пандемията, нито знаем точната дата и окончателния размер на   действителните разходи за организиране на възстановяването и възобновяването на нашите икономики.


Имаме само едно, в което можем да сме сигурни: отражението върху нашите условия на живот и труд вече е огромно. Отражението върху европейските компании, по-специално МСП и самонаетите лица, е също толкова огромно и носи със себе си риск от социални и териториални дисбаланси.


Всичко това може да доведе до социални експлозии, признаците на които вече са видни, а също и до авторитарни тенденции от вид, с който вече сме се срещали в миналото.

Или всички ще излезем от тази криза, или никой от нас няма.

Сега по същество става въпрос за политическа репутация, за преминаване от безполезни табута към безмилостна работа върху техническите  детайли . Сега става въпрос за истинско лидерство, което  се   абстрахира от шоуто на ужасите от изминалата седмица.

Единственият дневен ред, към който сега трябва да се придържаме е да спасим Европа, да гарантираме здравето на европейските граждани, да укрепим нашите системи за здраве и превенция, да подкрепим семейства, работници и фирми, да възобновим програмата за устойчиво развитие и да помогнем с подкрепа на региона на Балканите, средиземноморските страни, а също и Африканския континент.


Другото е само безполезен дебат, който ще нанесе допълнителни щети и нов мрачен век за Европа и целия свят.


Следващите 10 дни ще бъдат от решаващо значение, за да сме сигурни, че # каквото и да ни струва наистина означава да се направи каквото е необходимо! Историята няма да пощади никого, особено тези на ръководни позиции.