Skip links

ЕС прие на първо четене пакет „Мобилност“

Само няколко дни, след като Росен Желязков изпрати писмо до ЕП и ЕК с молба за неговото оттегляне заради кризата

Съветът на Европейския съюз днес прие на първо четене пакет „Мобилност“, съобщиха от пресслужбата на ЕС. Гласуването и приемането на новите правила за международните шофьори се случва само няколко дни, след като транспортните министри на България, Унгария, Литва, Полша, Кипър, Латвия, Малта и Румъния изпратиха писмо до Европейския парламент и Европейската комисия, в което настояват за спиране на процеса по приемане на пакет „Мобилност“ заради кризата с Covid-19.

В него те твърдят, че по-голямата част от транспортните компании в ЕС са малки и средни предприятия, които са изключително уязвими от ситуацията. Според тях Европейският съюз трябва да фокусира своите усилия в подкрепа на тези предприятия по време на драматичната ситуация, в която се намираме, както подпомага европейските авиолинии чрез измяна на конкретното законодателство.

„Вместо обаче да подходят по същия начин, в нашата сфера се прави опит да се гласуват разпоредбите на „Мобилен пакет 1“, които в комбинация с последиците от коронавируса буквално ще доведат до несъстоятелността на множество европейски транспортни фирми“, пишат транспортните министри от осемте държави.

Техните аргументи явно не са взети под внимание и новите правила са вече буквално на крачка от окончателното им влизане в сила. Припомняме, че текстовете на пакет „Мобилност“ предизвикаха сериозни дебати между страните членки от Западна и от Източна Европа.

През декември 2019 г., след дълги среднощни дебати, Съветът, Парламентът и Комисията все пак успяха да постигнат споразумение, свързано с въпросните правила за международните водачи.

Те се договориха водачите на тежкотоварни камиони да могат да спят не повече от 45 часа в кабините, а през останалото време в хотел, който трябва да се плаща от работодателя. Шофьорът ще бъде задължен да се връща в страната, в която е регистрирано превозното средство, поне веднъж на 4 седмици, независимо къде се намира. Камионите пък ще трябва да се връщат в държавата, в която е регистрирана фирмата, поне веднъж на 8 седмици.

Това са все неща, срещу които България и други държави от Централна и Източна Европа водиха яростна кампания.

В този вид текстовете бяха гласувани и днес.

„Новите правила целят постигането на баланс между подобрените условия на труд и социалните условия за водачите и свободата на превозвачите да предоставят трансгранични услуги и наред с това ще допринесат за пътната безопасност. Освен това те ще внесат яснота за сектора във връзка с предишни двусмислени разпоредби и ще сложат край на различното им прилагане между държавите членки“, пишат от Съвета на ЕС.

След днешното приемане на текстовете на пакет „Мобилност“ от Съвета на ЕС, сега следва те да бъдат приети от Европейския парламент на второ четене преди да бъдат публикувани в Официален вестник.

Правилата в регламента относно часовете на шофиране ще започнат да се прилагат 20 дни след публикуването, с изключение на специалните срокове за тахографите. Правилата в регламента относно достъпа до пазара и директивата относно командироването ще започнат да се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правните актове. А директивата влиза в сила в деня след публикуването й.