Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Предоставяне на Министерство на икономиката на информация за текстилни компании, които имат интерес и капацитет да конвертират производството си в производство на маски за лице или други медицински лични предпазни средства в съответствие с европейските хармонизирани стандарти

С писмо изх. № 99-00-154/06.04.2020 г. Министерството на икономиката ни информираха за възможността в най-кратки срокове Съюзът за стопанска инициатива като национална представителна организация на работодатели да представи данни за текстилни компании, които имат интерес и капацитет да конвертират производството си в производство на маски за лице или други медицински лични предпазни средства.

В писмото се обръща внимание, че произвежданите лични предпазни средства трябва да отговарят на европейските хармонизирани стандарти, информация за които е налична на следните интернет страници на Европейската комисия – https://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/personal-protective-equipment_en, и на Министерството на икономиката – https://mi.government.bg/bg/news/merki-covid-19-3893.html.

Информацията ще бъде предоставена на Европейската комисия и ще послужи за изработване на карта на капацитета (наличен и потенциален), като Европейската комисия ще информира държавите-членки за последващо развитие. Интернет страница, на която е налична информация за фирми, които търсят или предлагат лични предпазни средства, е https://euratex.eu/covid-19/.

С оглед горното членовете на Съюза за стопанска инициатива, както и други фирми с интерес за членство в организацията, които са ангажирани в текстилния бранш, с възможност да конвертират производството си в производство на маски за лице или други лични предпазни средства, могат да ни изпратят своите данни, както следва:

– Фирмено наименование и ЕИК;

– Седалище и адрес за управление;

– Контактна информация – лице за контакт, е-mail и телефонен номер;

– Описание на продуктите – маски за лице и/или други лични предпазни средства;

– Посочване на капацитета за производство.

Съюзът за стопанска инициатива от своя страна ще обобщи и изпрати изисканата информация до Министерството на икономиката.