Skip links

Европейският алианс за малък бизнес апелира: (ESBA)ПОМОГНЕТЕ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС ДА ОЦЕЛЕЕ ПО ВРЕМЕ НА COVID-19 И ПОДКРЕПЕТЕ #PAYIN7

През първата половина на март Европейският алианс за малък бизнес (ESBA) стартира кампанията „Плащане в рамките на 7 дни“ (“Pay in 7”). С нея ESBA призовава всички публични органи на местно, национално и европейско равнище за съпричастност с проблемите на малкия и средния бизнес, причинени от кризата COVID-19. Това може да се осъществи чрез подпомагане/стимулиране в рамките на 65 милиарда евро на паричния поток за малкия бизнес, като се насърчат всички публични платци да се разплащат с малкия бизнес в рамките на 7 дни, вместо на 30.

Кампанията „Плащане в рамките на 7 дни“ е стартирана от борда на Европейския алианс за малък бизнес, които представя интересите на около 1 милион микро и малки компании в целия ЕС. Те се застъпват за стимулиране на бизнеса, чрез осигуряване на паричните средства от разплащането на всички публични органи. Това е мярка, добавена към вече обявените мерки за осигуряване на кредити, които много от държавите членки в ЕС вече обявиха.

Подкрепата си в социалните медии и всички ваши мрежи за контакти може да заявите, използвайки хаштага #PayIn7. Ето и няколко примерни призива за действие, включващи същият хаштаг.

  • Призоваваме всички европейски публични органи да помогнат чрез #PayIn7 на паричния си поток за малкия бизнес, в рамките на кризата COVID-19
  • Помогнете на малкия бизнес да оцелее по време на COVID-19 и подкрепете #PayIn7
  • Ако искате да помогнете на малкия бизнес да оцелее след кризата с коронавируса, подпишете петицията #PayIn7 тук
  • Подписах петицията #PayIn7 за подкрепа на малкия бизнес, който трябва да оцелее след коронавирусната криза

https://www.esba-europe.org/pay-in-7-campaign