Skip links

Председателят на ССИ г-н Гълъбин Гълъбов взе участие в Международна кръгла маса на тема свободата на религиите проведена в САЩ

Председателят на Съюза за стопанска инициатива г-н Гълъбин Гълъбов взе участие в Международната кръгла маса по свободата на религиите, която се проведе на 17.12.2019 г. във Вашингтон, САЩ

На 17.12.2019 г. Председателят на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива г-н Гълъбин Гълъбов взе участие в Международната кръгла маса по свободата на религиите, която се проведе във Вашингтон, САЩ. В основата на кръглата маса е идеята да бъде създаден Бизнес алианс, който да подпомага представителите на бизнеса от съответния регион да търгуват помежду си, както и със САЩ и всички държани, приемащи свободата на религиите като доктрина.

Кръглата маса се събира два пъти месечно в САЩ. Капитолът и средната посещаемост са нараснали до 125-150 участници от гражданското общество и правителството, включително Американският посланик на международната религиозна свобода, висши служители от Държавния департамент, Министерството на търговията, Американската агенция за международно развитие, Американската комисия по международните въпроси  по религиозната свобода, Хелзинкският комитет в САЩ, Комисията по правата на човека „Том Лантос“, Международният комитет за свобода на вероизповеданието, членове на Конгреса, както и чуждестранни представителства със сходни идеи.

Участниците в Кръглата маса продължават да изискват от правителството на САЩ да направят повече за напредък на свободата на религиите и да работят с този принцип,  когато и където това е нужно, но не разчитат единствено на това, за да постигнат целта на организацията. По-скоро членовете се свързват директно с други правителства. Осъществяват се разговори с посланици, посолства и делегации, които целят създаване на сътрудничество, ориентирано към резултати. Тези сътрудничества онагледяват възможността на обществото да ангажира правителството – модел, който е в основата на модела на двустранните отношения.

Използвайки езика на дипломацията, Кръглата маса представлява творческа пресечка на „Track 1“ (правителство) и „Track 2“ (гражданско общество) – нейният новосъздаден модел е демонстрация на въвеждането на „Track 1.5“ в действие, чрез което стратегическите партньорства  между правителствата и граждански организации могат да насърчат мира и просперитета.