Skip links

Първа пленарна сесия на икономически и социален съвет

Зорница Русинова (снимка: esc.bg)

На 25 януари 2021 г. се състоя първата Пленарна сесия на новоконституирания Икономически и социален съвет, който ще работи през следващия 4-годишен мандат.

В приветственото си слово Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева  подчерта, че  разностранният експертен потенциал на съвета и неговата пряка връзка с гражданите е  важен механизъм  и част от демократичния процес при вземане на законодателни  и управленски решения.

Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж г-жа Мария Габриел в приветствената си реч акцентира върху необходимостта от сътрудничество  на всички европейски граждани и институции за изграждане на справедливо бъдеще, за справедлив преход към зелена икономика и бърза дигитализация.

Гост на събитието беше и г-н Никола Шмит – еврокомисар по работните места и социалните права. Според него гражданският диалог ще играе важна роля за възстановяването  на работните места след кризата с разпространението на COVID-19. Той подчерта като важни приоритети създаването на нови качествени работни места и разширяването на възможностите на младежката заетост чрез програмите на ЕС.

Г-н Томислав Дончев, Заместник министър-председател, говори за новата визия на Плана за възстановяване и устойчивост на България, като отбеляза, че гражданите вече искат не само да знаят, но и да участват в процесите на управление и на вземане на решения. Според него в това се изразява и ролята на ИСС, който следва да бъде форум на гражданския диалог и да ангажира  хората в управленския процес, за да бъдат и политическите решения по-добри.

Под ръководството на новоизбрания Председател на ИСС г-жа Зорница Русинова предстои да бъде разработен и утвърден план за дейността  на Съвета за 2021 г.