Skip links

От петък (24 април 2020 г.) започва приемът на документи за инициативата на Столична община „Солидарност в културата“

„Солидарност в културата” е насочена в подкрепа на независимите творци и неинституционални културни пространства и екипи в условията на извънредна ситуация. Стартира с бюджет от 150 000 лв., формиран от наличния бюджет на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, като ще достигне до над 400 000 лв., включвайки и средства от възнаграждения на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд за времето на извънредно положение.

„Солидарност в културата” ще се реализира в две направления:

Направление 1: Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци;

Направление 2: Подкрепа за идейни онлайн проекти на:
–          оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства;
–          организации с  дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип.

Проектите трябва да се реализират през месеците май и юни, като тези на независимите творци ще бъдат подкрепени с по 1 000 лв., а на организациите – с до 10 000 лв.

Подробности за условията, процедурата и изискванията за кандидатстване можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/section-25-formulyari_i_dokumenti.html, където са публикувани и формулярите за кандидатстване.