Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

От петък (24 април 2020 г.) започва приемът на документи за инициативата на Столична община „Солидарност в културата“

„Солидарност в културата” е насочена в подкрепа на независимите творци и неинституционални културни пространства и екипи в условията на извънредна ситуация. Стартира с бюджет от 150 000 лв., формиран от наличния бюджет на направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, като ще достигне до над 400 000 лв., включвайки и средства от възнаграждения на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд за времето на извънредно положение.

„Солидарност в културата” ще се реализира в две направления:

Направление 1: Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци;

Направление 2: Подкрепа за идейни онлайн проекти на:
–          оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства;
–          организации с  дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип.

Проектите трябва да се реализират през месеците май и юни, като тези на независимите творци ще бъдат подкрепени с по 1 000 лв., а на организациите – с до 10 000 лв.

Подробности за условията, процедурата и изискванията за кандидатстване можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/section-25-formulyari_i_dokumenti.html, където са публикувани и формулярите за кандидатстване.