Skip links

Нов пакет от социално-икономически мерки в отговор на пандемията от Covid-19

Правителството обяви одобрения на Коалиционен съвет нов пакет от социално-икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19. Общият размер на средствата, които правителството ще осигури в рамките на бюджета, е 1,162.9 млрд. лв., от които за социални мерки 731,5  млн. лв. и за икономически мерки 431,4 млн. лв.

Освен отпуснатите вече  9,0 млн. лв., се осигуряват допълнително още 9,5 млн. лв. за насърчаване на инвестициите на местни и чуждестранни предприятия, изпълняващи инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите.

Нова мярка в размер на 55,0 млн. лв. и обхват от 400 хил. туриста ще се прилага за подкрепа на туроператорите, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм. Те ще бъдат подпомогнати с държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в България, от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Субсидията се отпуска само за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.

В допълнение на прилаганите мерки за подкрепа на туристическия бранш правителството предвижда да внесе за обсъждане в Народното събрание предложение за намаляване на ставка на ДДС в размер на 9 % за туроператорите.

По отношение на социалните мерки се предвижда увеличаване на минималния размер на паричното обезщетение за безработица от 9,00 лв. на 12,00 лв., считано от 01.10.2020 г., като общата стойност на мярката възлиза на 12,0 млн. лв. От началото на месец октомври ще се увеличи продължителността на изплащане на паричното обезщетение за безработица с 3 месеца за лицата с минимално обезщетение, като общата стойност на мярката е 4,0 млн. лв.

За период от три месеца всички пенсионери ще получат добавка към своите пенсии по 50 лева месечно, като мярката ще обхване 2 121 000 пенсионера, а размерът на отделените за това средства е общо 318,3 млн. лв.

Предвижда се да бъдат осигурени допълнителни средства за персонала, ангажиран на първа линия в борбата с COVID-19: от 1 август с 30 % ще бъдат увеличени разходите за персонал на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19; за служителите на първа линия се увеличава ставката за положен нощен труд; предвидени са допълнителни разходи за извънреден труд в размер 92,0 млн. лв. за структурите от системите на Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, НЗОК, НОИ и др.

24,6 млн. лв. се отпускат за увеличаване на стандартите по делегираните от държавата дейности за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети. Със 17,3 млн. лв. се увеличават средствата за субсидии на лечебните заведения – търговски дружества по Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, субсидирани от Министерството на здравеопазването.

Ще бъде увеличена и стойността на здравноосигурителните плащания за медицинска и дентална помощ средно с 10 %, като общият бюджет на мярката е 126,3 млн. лв.

Източник: https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/premierat-borisov-predstavi-novi-sotsialno-ikonomicheski-merki-za-nad-1-miliard-leva-v-otgovor-na-pandemiyata-ot-COVID-19