Skip links

Лятната икономическа прогноза за 2020 г. на Европейската комисия прогнозира дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на политиката, предприети както на европейско, така и на национално равнище, тази година в икономиката на ЕС ще настъпи дълбока рецесия, предизвикана от коронавируса. Тъй като премахването на мерките за изолация при домашни условия напредва с по-плавно темпо от предвиденото в нашата прогноза от пролетта, въздействието върху икономическата активност през 2020 г. ще бъде по-значително от очакваното.

Според икономическата прогноза от лятото на 2020 г., икономиката на еврозоната ще се свие с 8,7 % през 2020 г. и ще отбележи растеж от 6,1 % през 2021 г. Предвижда се икономиката на ЕС да се свие със 8,3 % през 2020 г. и да отбележи растеж от 5,8 % през 2021 г. Ето защо свиването през 2020 г. се очаква да бъде значително по-силно от прогнозираните 7,7 % за еврозоната и 7,4 % за ЕС като цяло в прогнозата от пролетта на 2020 г. Растежът през 2021 г. също ще бъде малко по-слаб от предвидения през пролетта.

България

Въпреки доброто икономическо представяне в началото на годината, пандемията COVID-19 и мерките, необходими за нейното овладяване от средата на март, оказаха неблагоприятно въздействие върху икономическата активност. Годишният ръст на реалния БВП спадна от 3,4% през 2019 г. до 1,2% (y-o-y) през 2020-Q1. Вътрешното търсене намаля на фона на по-ниското частно потребление и свиващите се инвестиции. Влошаването на бизнес настроенията и краткосрочните показатели, което започна през април, сочи рязък спад на икономическата активност през второто тримесечие. Частното потребление спадна в резултат на мерките за ограничаване, докато намалените приходи, по-ниското използване на капацитета и високата несигурност са задържани за инвестиции. От март 2020 г. значително влошената външна среда тежеше върху износа на стоки, докато ограниченията за пътуване доведоха до рязък спад в търговията с услуги.

С облекчаването на карантинните мерки се очаква през втората половина на годината частното потребление да се възстанови и да продължи да се увеличава с умерени темпове през 2021 г., тъй като доверието на потребителите постепенно се възстановява. Очаква се инвестициите да се върнат към положителен тримесечен растеж през следващата година, главно защото несигурността остава висока. Прогнозата за износ се увеличава постепенно през втората половина на годината и през 2021 г. Като цяло се очаква реалният БВП да намалее с около 7% през 2020 г., а след това да нарасне с 51/3% през 2021 г. Рисковете от прогнозата са широко балансиран, в съответствие с рисковете за икономиката на ЕС.

Очаква се инфлацията да остане около 1% през 2020 и 2021 г. Основната инфлация е в низходяща посока от началото на годината, поради спада на цените на енергията. Очакваното свиване на сезонното търсене на туристически услуги и временното намаляване на ставките на ДДС за сектора се определят за намаляване на инфлацията на цените на услугите през втората половина на годината. През 2021 г. се очаква инфлацията да остане ниска, като положителният принос ще има от цените на храните и услугите.