Skip links

Kings College London и Институтът по предприемачество към УНСС помагат на предприемачите да управляват стреса при кризи

Kings College London провежда изследване сред предприемачите за отражението на  пандемията COVID-19 върху предприятията с помощта на финансиране от Европейската комисия чрез стипендия по програма Marie Skłodowska-Curie Fellowship в рамките на  Horizon 2020 (референтен номер H2020-MSCA-IF-2017, номер 793117) и King’s College London.

В България за проучването партнира Институтът по предприемачество към Университета за национално и световно стопанство.

Целта на изследването е да проучи как предприемачите могат да запазят бизнеса си, опитът им с пандемията, как се справят, както и физическото и психическо състояние като важно условие, което да помогне за преминаване през този период на предизвикателство.

То е част от по-мащабно проучване, въз основа на което ще се идентифицират стратегии и най-добри практики за справяне, които ще бъдат споделени с предприемачите.

Ще се изготвят препоръки към управляващите – как да подкрепят предприемачите, самонаетите и собствениците на малки предприятия по време на пандемията и след това.

Ще бъде направен преглед на констатациите и препоръките за управление на стреса, на стратегиите за подобряване на физическото и психическо състояние, както и на факторите за успех за управлението на бизнеса по време на пандемията Covid-19 и други кризи.

Ще бъдат разработени препоръки за политики и информационни политики въз основа на резултатите от проучването. Резултатите ще бъдат публикувани в научни списания.

Ако решите да участвате, попълването на онлайн въпросника ще Ви отнеме около 25 минути.  Веднага след това ще получите отговор на въпроса какви са ресурсите ви за справяне със стреса. Участниците в предишното проучване бяха доволни от направените изводи и възможността за самоанализ.

Ползата от включването Ви в изследването е получаването на индивидуална оценка за психологическите Ви ресурси за справяне в условията на пандемия в сравнение с тази на другите предприемачи, които участват в него. Ще получите и доклад от проучването и възможност за участие в уебинар с изследователите и другите участници в него.

На всеки участник ще бъде предоставено електронно копие на всички доклади.

Участието Ви е напълно доброволно.

Връзка към въпросника :

https://kclbs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Ps9po8SVGTAgT3