Skip links

Икономиката на Европа все още е в понижен растеж

На техническата среща на макроикономическия диалог европейските социални партньори имаха възможността да обменят мнения за настоящата икономическа ситуация и необходимите политически отговори. МСП печелят от силното вътрешно търсене и показват по-голямо доверие в сравнение с по-големите компании, зависещи от неясните глобални перспективи. Освен това, те обсъдиха въздействието на демографските промени върху общата фискална стабилност.

По време на срещата, директорът по икономическа политика Герхард Хюмер се позова на първите резултати от предстоящия барометър за МСП в ЕС. Той показва, че и за МСП спадът продължава, но МСП все още се възползват от силното вътрешно търсене. Особено секторите лични услуги и строителство отчитат по-добри резултати за последния семестър и проучванията са по-оптимистични за текущия. Наред с намирането на решение за бъдещите икономически отношения с Обединеното кралство, ще бъде решаващо прилагането на Зелената сделка по начин, който е и икономически и социално устойчив, предупреди г-н Хюмер. От гледна точка на МСП, преходът трябва да включва всички икономически сектори и всички видове фирми, за да постигне на целта. Що се отнася до финансовите аспекти, Хюмер подчерта, че няма начин зелената сделка да се финансира само с публични средства. Това ще работи само ако Европа създаде подходящи условия за мобилизиране на частни инвестиции. Следователно, тя се нуждае от предвидима регулаторна среда, необходимите инвестиции в инфраструктура и система за поддръжка, която всички традиционни компании да адаптират.