Skip links

ЕИСК рамо до рамо с Европейската комисия за насърчаване на зеленото бъдеще на Европа

Европейският икономически и социален комитет декларира своята подкрепа за работната програма на Комисията за 2020 г., като подчерта, че гражданското общество може да даде ценен принос за поставянето на устойчивото развитие в основата на личната и споделена отговорност на хората.

ЕИСК ще подкрепи подхода на Комисията да обедини стремежите с действия за постигане на неутралитет на климата до 2050 г. и да постави устойчивостта в основата на нашата индивидуална и колективна отговорност. На пленарната сесия, проведена в Брюксел на 20 февруари 2020 г., председателят на ЕИСК Лука Яхиер подкрепи тазгодишната работна програма на Европейската комисия и нейния акцент върху устойчивото развитие за по-екологична Европа.

В рамките на обсъждане с Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия по междуинституционални отношения и прогнозиране, г-н Яхиер изтъкна, че ЕИСК приветства движещата сила на първата работна програма на Комисията, водеща към преход за справедлив, климатично неутрална и цифрова Европа. „Ние изцяло подкрепяме европейското Зелено споразумение като ключов двигател за промяна и затова ЕИСК би желал да установи постоянен диалог за устойчиво развитие“, заяви той.

ЕИСК многократно призовава за амбициозна и последователна стратегия, за да се постигнат целите на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., най-вече с приноса си към работната програма на Европейската комисия за 2020 г. и след това, когато подчерта, че всеобхватната стратегия на ЕС за 2050 г. за устойчивост е необходима за изпълнение на Програмата на ООН 2030 г.

В тази връзка, председателят на ЕИСК каза: „Ние сме убедени, че ЕС трябва да бъде водещ на глобално ниво, и че ЕС трябва да насърчава тази програма в целия свят. Ето защо, ние настояваме толкова много за това търговската политика на ЕС да бъде изцяло съобразена с Програмата за 2030 г.: съществуващите разпоредби относно споразуменията за глава за търговия и устойчиво развитие трябва да бъдат приложени ефективно“.