Skip links

Съюзът за стопанска инициатива представя инициативата на своя европейски партньор Европейския алианс за малък бизнес (ESBA)

Уебинар на Европейския алианс за малък бизнес (ESBA) на тема:„Дигиталната революция: подобряване на уменията на МСП за възстановяване“

На 22 юни 2020 г. се проведе уебинар на тема: „Дигиталната революция: подобряване на уменията на МСП за възстановяване“, организиран от Европейския алианс за малък бизнес (ESBA) и Microsoft.

На уебинара бяха разкрити възможностите за засилване работата на частния и публичния сектор за намиране на решение за намаляването на разликата в цифровите умения в Европа. Това ще спомогне малките и средни предприятия да могат да наваксат с необходимите знания, умения и инструменти, за да станат водещи в процеса на дигитализация. Това ще е ключова стъпка за осигуряване на възстановяване на европейската икономика.

Повече информация може да намерите на следните свързани линкове: