Skip links

Европейската комисия приема пакет от мерки за допълнителна подкрепа на селскостопанския и хранителен сектор

Комисията публикува последния пакет от извънредни мерки за по-нататъшно подпомагане на селскостопанския и хранителния сектор, най-засегнат от кризата коронавирус.

Извънредните мерки, обявени на 22 април, включват помощ за частни складове за съхранение за сектор млечни продукти и месо, временно разрешение за самоорганизация на пазарни мерки от страна на операторите в тежко засегнати сектори и гъвкавост при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара. В допълнение към тези пазарни мерки, Комисията предложи да се разреши на държавите-членки да използват средствата за развитие на селските райони за компенсиране на земеделските производители и малките предприятия в хранително-вкусовата промишленост със съответно суми до 5000 евро и 50 000 евро.

Комисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчоховски каза: „Действаме бързо, за да разполагаме с всички необходими мерки възможно най-бързо, за да подкрепим земеделските стопани и нуждаещите се.

Някои селскостопански и хранителни пазари бяха силно засегнати от кризата. Сега обаче съм уверен, че приемането на тези мерки ще осигури осезаема подкрепа, ще изпрати правилния сигнал до пазарите и скоро ще осигури известна стабилност. Този пакет и предишните мерки за подкрепа показват, че Комисията е готова и ще действа, както го изисква ситуацията. Ще продължим да наблюдаваме ситуацията в близък контакт със заинтересованите страни, Европейския парламент и държавите-членки.“

Извънредните  пазарни мерки, предложени на 22 април и вече изцяло приети и публикувани, включват:

– Помощ за частните складове за съхранение: Комисията ще подкрепи помощта за съхранение на млечни продукти (обезмаслено мляко на прах, масло, сирене) и месни продукти (говеждо, овче и козе месо). Тази мярка позволява временно изтегляне на продукти от пазара за минимум от 2 до 3 месеца и максимален период от 5 до 6 месеца. Тази мярка има за цел да стабилизира пазара чрез временно намаляване на наличното предлагане;

– Гъвкавост на програмите за подпомагане на пазара: Комисията ще позволи гъвкавост при прилагането на програми за подпомагане на пазара на вино, плодове и зеленчуци, трапезни маслини и зехтин, пчеларство и училищната схема на ЕС (обхващаща мляко, плодове и зеленчуци). Тази гъвкавост има за цел да ограничи наличното предлагане във всеки сектор, което да доведе до балансиране на пазарите. Освен това, ще позволи преориентиране на приоритетите за финансиране към мерки за управление на кризи;

– Временна дерогация от правилата на ЕС в областта на конкуренцията: Член 222 от Регламента за организацията на общите пазари (ООП) позволява на Комисията да приема временни дерогации от някои правила на ЕС в областта на конкуренцията в ситуации на тежки пазарни дисбаланси. Комисията прие такива дерогации за сектора на млякото, цветята и картофите. Тези дерогации позволяват на операторите да се самоорганизират и прилагат пазарни мерки на местно ниво, за да стабилизират своя сектор и по отношение на функционирането на вътрешния пазар за максимум 6 месеца. Например в сектор мляко ще бъде разрешено колективно планиране на производството на мляко, а на сектор на цветя и картофи ще бъде разрешено да изтеглят продукти от пазара. Ще се разрешава и съхранение от частни оператори. Движението на потребителските цени и всяко възможно разделяне на вътрешния пазар ще се следи отблизо, за да се избегнат неблагоприятни ефекти.

В допълнение към гореизложеното, Комисията предлага държавите-членки, които разполагат с оставащи фондове за развитие на селските райони, да използват тези средства за подпомагане на земеделските стопани и малките предприятия в хранително-вкусовата промишленост през 2020 г. Това трябва да осигури незабавно облекчение на най-засегнатите от кризата. Държавите-членки могат да предложат подкрепа до 5000 евро на земеделски стопанин и 50 000 евро за малък бизнес. Това е границата на минималната помощ за селскостопанския сектор и увеличения таван на държавните помощи, приет преди това. Това предложение трябва да бъде внесено на Съвета и Парламента за одобрение.

Тези мерки следват широкообхватен пакет от мерки, приети по-рано от Комисията. Тези мерки предоставиха подкрепа на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор в тези трудни времена с увеличени суми за държавна помощ, по-високи авансови плащания и удължени срокове за подаване на искания за плащане. Повишената гъвкавост по отношение на правилата на Общата селскостопанска политика има за цел да облекчи административната тежест за фермерите и националните администрации.

Повече информация можете да получите на следните връзки :

Въпроси и отговори

Подкрепа за селскостопанския и хранително-вкусов сектор то време на коронавируса

Отговорът на ЕС по време на коронавируса

Пазарни мерки на Общата селскостопанска политика