Skip links

Посещение във Варна на председателя на ССИ

Г-жа Виолина Накова, председател на ССИ, посети морската столица на страната, Варна, за да се срещне с бизнеса и да обсъди актуални проекти и проблеми. Г-жа Накова се срещна с част от ръководствата на членове на съюза, като фокус на разговорите бяха очакванията и прогнозите на бизнеса за развитието на местната икономическа атмосфера в контекста на парламентарните избори и Covid-19 кризата.

Г-жа Накова присъства на бизнес закуска, организирана от Економедия и посветена на отношенията между местана власт и бизнеса „Капитал Градове – Варна и Шумен„, на която присъстваха също и кметовете на двата града, както и представители на бизнеса, местни организации, университети. Г-жа Накова беше придружена от Г-н Илин Димитров, председател на Варненска туристическа камара и част от управителния съвет на ССИ.

По време на втората част от посещението се състоя среща с проф. Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна и член на ССИ по темите връзката между образованието и бизнеса и дългосрочната перспектива за младите хора.