Skip links

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА Е С НОВ АДРЕС

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е с нов постоянен и настоящ адрес. Считано от днес седалището и адресът за кореспонденция на организацията е:

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

Адрес: гр. София, 1303; ул. Осогово 51, ет.4

Телефон: +359 882 333 191

Имейл: office@ssibg.org