Skip links

БЪЛГАРСКИ ФИРМИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МАШИНИ ЗА МИКРОЧИПОВЕ В СВЕТА

Български компании имат възможности за потенциално сътрудничество с нидерландската компания ASML – най-големият производител в света на машини за производство на микрочипове. Това стана ясно след проведена среща на икономическия съветник в СТИВ Хага, г-н Панко Панов, с представител на нидерландската компания ASML и заявена от тяхна страна готовност за сътрудничество с български фирми, да бъдат привлечени като производители – доставчици/поддоставчици.

Във фирмената презентация на концерна може намерите подробности за възможностите за сътрудничество.

При интерес от Ваша страна може да се свържете с г-н Панко Панов – Икономическия съветник в СТИВ Хага на p.panov@mi.government.bg.