Skip links

ССИ НЕ ПОДКРЕПИ БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВАТА,  КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ГО ПРИЕ

Съюзът за стопанска инициатива не подкрепи в Комисията по бюджет и финанси предложения Проект за бюджет за 2024 г. и изрази сериозните си резерви по отношение на полезния ефект, който ще възпроизведе предложената рамка. Въпреки критиките Комисията прие бюджета на държавата.

Финансовият експерт и представител на ССИ – Димитър Чобанов обясни, че предлаганият бюджет е прекалено оптимистичен, а това може да се отрази върху приходната му част.

„По-песимистичен сценарий би бил по-подходящ за българския бюджет“, категоричен беше експертът. Той добави, че очакването за брутен вътрешен продукт в размер на 205,8 млрд. лв. и нереално заложен дефицит в размер на 3% от БВП е твърде оптимистично.

„Инфлацията у нас е по-висока отколкото предполага критерия за присъединяването ни към еврозоната. В момента виждаме една трайна тенденция инфлацията да се понижава в България, но тя се понижава и в еврозоната. Разликата, обаче все още остава по-голяма и не позволява изпълнението на критерия”, допълни Чобанов.

Според експертът от ССИ бюджетът не отразява напълно развитието на българската икономика, защото има сектори у нас, в които е налице сериозно забавяне. „В бюджета не са отчетени и ефектите  от повишаването на основните лихвени проценти, а те ще се отразят и върху търговските партньори на България и върху икономиката ни като цяло“, добави Чобанов.

Въвеждане на 15% ставка по данъка върху печалбата за предприятия с приходи над 1,5 млрд. лв., повишаване на максималния осигурителен доход на 3 750 лв., което е твърде високо и увеличаване на минималната работна заплата и на минималния осигурителен праг на 933 лв. са сред останалите аргументи ССИ да не застане зад бюджета на държавата.

Критики ССИ отправи и по отношение на разходната част на бюджета.  “Не виждаме мерки, които да са насочени към подобряване на ефективността на разходите – нито по отношение на капиталовите, нито по отношение на текущите разходи в бюджета”, коментира още Чобанов.