Skip links

ССИ С УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА “ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ”

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в Националната конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетиление“, организирана от Министерство на труда и социалната политика.

Доц. Тодор Тодоров, експерт към ССИ, представи учебното съдържание за развитие на специфични дигитални умения и моделите на социално партньорство, разработено по проект „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По програмата са разработени и внедрени 4 модела за социално партньорство в областта на дигитализацията. „За два от тях са поети ангажименти от браншови организации да се инкорпорира дейността на членуващите в тях предприятия, а другите 2 модела са на ниво предприятие и са внедрени чрез споразумения между работодателите и представители на работниците и служителите“, заяви доц.Тодоров.

Той коментира, че очаква моделите за социално партньорство в областта на дигитализацията да допринесат за активно управление и адаптация на предприятията към промените, предизвикани от развитието на дигиталните технологии.

Доц. Тодоров е преподавател в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ при УНСС.  През 2005 г. придобива докторска степен по научната специалност „Икономика и организация на труда“, а от 2013 г. е доцент в същата катедра. Изследователските му интереси са в областта на заетостта и безработицата, икономиката и пазара на труда, човешките ресурси, социалното включване, активните политики по заетостта и устойчивото развитие.

Основната цел на Националната конференция „Дигитални умения за дигиталното десетиление“ бе да провокира конструктивна дискусия между всички заинтересовани страни по отношение на дигиталната трансформация и нейното отражение върху пазара на труда, работните места и потребностите от умения.