Skip links

РАБОТОДАТЕЛИ И СИНДИКАТИ ПРИВЕТСТВАТ МЕРКИТЕ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ

Работодатели и синдикати приветстваха мерките на държавата за подобряване на дигиталните умения на работещите в рамките на конференция „Дигитални умения за дигитално десетилетие“. Сред добрите практики, които отчитат социалните партньори, е предоставянето на обучения за повишаване на дигиталните умения чрез ваучери за безработни и заети лица. Според някои представители на работодателските организации няма сектори у нас, в които да не са необходими дигитални умения.

Доц. Тодор Тодоров, експерт към ССИ, представи учебното съдържание за развитие на специфични дигитални умения и моделите на социално партньорство, разработено по проект „Съвместни действия на социални партньори за развитие на дигитални умения“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Той обясни, че по програмата са разработени и внедрени 4 модела за социално партньорство в областта на дигитализацията. „За два от тях са поети ангажименти от браншови организации да се инкорпорира дейността на членуващите в тях предприятия, а другите 2 модела са на ниво предприятие и са внедрени чрез споразумения между работодателите и представители на работниците и служителите“, заяви доц.Тодоров.

Доц. Тодоров коментира, че очаква моделите за социално партньорство в областта на дигитализацията да допринесат за активно управление и адаптация на предприятията към промените, предизвикани от развитието на дигиталните технологии.

„В нашия проект имаше сектори от обслужване на сгради и озеленяване до технологии и за всеки сектор бяха установени дефицити“, каза доц. Тодор Тодоров, финансов експерт към Съюза за стопанска инициатива.

Няма да се уморим да повтаряме, че са необходими по-смели крачки в дигитализацията, каза председателят на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов.

Развитието на дигиталните умения не трябва да бъде самоцел. То трябва да е в посока повишаване на уменията на хората за основната цел на икономиката – повишаване на благосъстоянието на нацията и на всеки един отделен индивид, смята Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Иванов коментира, че заради автоматизацията и роботизацията 80 милиона работни места са загубени до 2022 г. Очаква се до 2030 г. да бъдат загубени 800 милиона работни места в световен мащаб, каза изпълнителният директор на АИКБ.

Дигитализацията е хоризонтално явление, което се случва във всички сектори, тя не спира само до ИТ сектора, коментира Мария Минчева, заместник-председател и член на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК). В същото време обаче в някои предприятия дигитализацията е на особено ниско ниво. Притеснително е, че малко предприятия имат стратегия за извършване на дигиталната трансформация, посочи Минчева.

Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров коментира, че около 31% от българите са с базови дигитални умения, докато в Европейския съюз този показател е 54%. Той изтъкна, че дигиталните умения не са добре разпределени в секторите в страната.

Необходима е и подкрепа за предприятията за приспособяването към дигитализацията, отбеляза конфедералният секретар на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ Валери Апостолов.

Конференцията беше открита от социалния министър г-жа Иванка Шалапатова. Участие в нея взе и министърът на електронното управление г-н Александър Йоловски.

Източник: БТА