Skip links

Полезни практики по сектори за осигуряване на зравословни и безопасни условия на труд в условията на Covid-19

Фонд „Условия на труд“ при Министерството на труда и социалната политика предостави на Съюза за стопанска инициатива преведени на български език материали във връзка с превенцията на разпространението на COVID-19 в работна среда.

Материалите са приложение към Насоките на Европейския съюз за безопасно завръщане на работното място в условията на коронавирус, разработени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Те са подбрани съобразно структуро-определящите сектори и дейности за икономиката на страната и според надеждността на източника на съответната добра практика и могат да бъдат полезни за предприятията – членове на Съюза за стопанска инициатива: