Skip links

Обучения за безработни в Асеновград финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „ПРОСПЕРИТЕТ”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство със „Съюз за стопанска инициатива” и проект „РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА“ в партньорство с Българска стопанска камара.

Прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности започна Бюрото по труда в Асеновград. Курсовете са по различни професии, сред които „Библиотекар” (общо 17 лица), „Електронна търговия” (общо 20 лица), „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения” (общо 20 лица), „Застраховане и осигурително дело” (общо 20 лица).

Заявления се подават както на място – в Дирекция „Бюро по труда“ – Асеновград, така и чрез електронната услуга на Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление. Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по: „Дигитална компетентност”; „Инициативност и предприемачество”; „Умения за учене“; „Обществени и граждански компетентности“. Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи: продължително безработни лица; безработни младежи до 29 г.; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица без професионална квалификация; младежи, които нито се обучават, нито са заети; неактивни лица, желаещи да работят, в това число обезкуражени лица.

Курсовете ще се проведат в периода юни 2020 г. – септември 2020 г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лева за всеки присъствен ден. По 15 лева за транспортни разходи ще бъдат осигурени за тези, които живеят в населено място извън Асеновград. Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „ПРОСПЕРИТЕТ”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство със „Съюз за стопанска инициатива” и проект „РАЗВИТИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА“ в партньорство с Българска стопанска камара. В рамките на проекта, за най-малко 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия. Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование.