Skip links

МТСП от лични работодатели с награди за социална иновация

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева и заместник-министрите Султанка Петрова, Адриана Стоименова и Лазар Лазаров връчиха наградите в конкурса „Годишна национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) – 2020 г.“. Отличените са определени въз основа на оценка от конкурсна комисия, в работата на която участие взе и представител на Съюза за стопанска инициатива.  

Сред наградените е и Общинско предприятие за хора с увреждания – Пловдив, партньор на Съюза за стопанска инициатива. То получиха престижното второ място в категория „Социални иновации, свързани със социално включване“. Наградата връчи заместник-министър Адриана Стоименова, като изтъкна, че МТСП ще продължава да е партньор на неправителствения сектор в подкрепата на хората от уязвимите групи. Общинско предприятие за хора с увреждания – Пловдив е създадено през 2018 г., по проект за създаване на ново социално предприятие в Община Пловдив по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Целта на предприятието е да  окаже въздействие върху живота на хората с увреждания, като подобри тяхната интеграция в обществото, начина и качеството им на живот. В предприятието са обособени три ателиета – шивашко, керамично и стъклодувно. За служителите с увреждания в социалното предприятие са създадени условия за успешна реализация на трудовия и творчески им потенциал, като по този начин им се дава възможност да допринесат за развитието на икономиката на града и страната.

В същата категория първото място беше връчено на „ГИП-София“ ЕООД от Заместник-министър Лазар Лазаров, който посочи, че социалното предприемачество създава възможност повече хора да бъдат включени на пазара на труда. Заместник-министър Султанка Петрова връчи наградата за трето място, на което е класирано социалното предприятие „Социал Травел“ ЕООД, като отбеляза, че по данни на МТСП в публичния регистър на социалните предприятия вече са регистрирани 26 социални предприятия, 191 лица са включени в заетост, 132 от които са от уязвимите групи.

В категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ победител е Централен кооперативен съюз. Второто място е за Фондация „Карин дом“, а на трето журито номинира „Айс – Оупън“ ЕООД със социално предприятие Шоколадова къща “Станимира“.

Министър Деница Сачева награди номинираните в категория „Социални иновации, свързани със заетост“. Първа награда получи „БГАсист“ ООД, където 90 % от служителите са с нарушено зрение. Второ място заслужи „Ейч Ай Ти Ел“ ЕООД, а третото е за „Велдия дизайн” ЕООД. Министър Сачева отбеляза, че социалната и солидарна икономика е един от приоритетите на управлението, а правителството си е поставило амбициозната цел 2 % от БВП и почти 3 млрд лв. да бъдат осигурявани чрез социални предприятия. През следващия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за социална икономика ще бъдат отделени 33 млн. лв.