Skip links

ECSO Label

„Киберсигурност, произведена в Европа“

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е оторизиран от Европейската Организация за Киберсигурност (ECSO) да издава Лейбъл „Киберсигурност, произведена в Европа“.

Лейбълът е бизнес решение и маркетингов инструмент, предназначен да насърчава и промотира европейските компании в областта на киберсигурността и да повишава тяхната видимост на европейски и световни пазари. Съюзът за стопанска инициатива е единственствената българска организация, която е оторизирана да издава лейбъла на територията на Европейския съюз.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ:

➡️ Знак, който Ви отличава.Лейбълът отличава Вашата компания и удостоверява, че Вие отговаряте на високите стандарти за киберсигурност на Европейската комисия и на Агенцията на Европейския съюз за кибер сигурност (ENISA). Притежаването на лейбъла дава уверение на Вашите прньорите по целия свят за качеството и надеждността на предлаганите от компанията Ви продукти и услуги за киберсигурност.

➡️ Стратегическа стойност. Подкрепата на eвропейската индустрия за кибер сигурност е от стратегическо значение за достигане на Европейска #ЦифроваСуверенност. Много от потребителите на кибер сигурност ценят този факт и избират да подкрепят европейските усилия в тази насока. Когато Вашата компания е брандирана с „Киберсигурност, произведена в Европа“, Вие помагате на своите клиенти да изберат продукт или услуга, на които да могат да се доверят.

➡️ Видимост и реклама. Вашата компания става част от Европейската мрежа от компании, носители на лейбъла „Киберсигурност, произведена в Европа“, които ще бъдат промотирани в маркетинговите инициативи на ECSO – инвестиционни събития, онлайн маркетинг, социални медии и др.

Кой може да кандидатства?

Всички компании, които отговарят на следните критерии, са допустими носители на лейбъла:

  1. Европейски корени. Компанията е юридическо лице, базирано в Европа. Ако компанията е част от консорциум, то главното седалище трябва да е базирано в Европа.
  2. Европейска собственост. Компанията трябва да предостави доказателство (декларация за структура на собствеността), че собствеността/ контролният пакет от акции не принадлежи на лица или дружества извън Европа.
  3. Европа е основното място, в което оперира. Компанията трябва да декларира, че над 50 % от нейните научно-развойни дейности и над 50 % от персонала ѝ са базирани в EU27, EFTA, EEA или UK.
  4. Доверени продукти и услуги. Компанията трябва да декларира, че нейните продукти и услуги са в съответствие с базовите изисквания на ENISA ‘Indispensable baseline security requirements for the secure ICT products and services’, включително декларация за липса на шпионски софтуер и/или липса на „задни врати“ или недекларирани функционалности.
  5. Лична информация. Компанията трябва да декларира, че продуктите и услугите й са в съответствие с GDPR.

Издаването на Лейбъла „Киберсигурност, произведена в Европа“ не изисква технически одит.

Цена за издаване: 600 евро без ДДС и срок на валидност – 12 месеца.

Членовете на ССИ ползват отстъпка от цената за издаване на Лейбъла „Киберсигурност, произведена в Европа“.

Можете да изтеглите всички формуляри, нужни за кандидатстването, както и допълнителна информация за лейбъла „Киберсигурност, произведена в Европа“ от тук: ⬇️ DOWNLOAD 

Може да изпратите попълнения пакет от документи на office@ssibg.org и ние ще се свържем с Вас или да кандидатствате чрез онлайн формата:


КАНДИДАТСТВАЙ