Skip links

ECSO Label

ECSO Label

„Киберсигурност, произведена в Европа“ Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) е оторизиран от Европейската Организация за Киберсигурност (ECSO) да издава Лейбъл