Skip links

Устойчиво финансиране – задължението фирми да публикуват нефинансова информация

Период на консултацията: 28 юли 2020 г. – 08 септември 2020 г.

ЕС създаде система за класификация („таксономия“) за екологично устойчиви икономически дейности, включително инвестиции. Тази нова инициатива ще изисква големи компании, банки и застрахователни компании да публикуват информация за това как и до каква степен техните дейности съответстват на тези, които се считат за екологично устойчиви в таксономията на ЕС. Това ще даде възможност на инвеститорите да правят информиран избор и ще насърчи частните инвестиции в устойчиви дейности.