Skip links

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи по време на заседанието на НСТС предложените промени в Наредбата за медицинската експертиза

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 06.07.2021 г. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) подкрепи предложените промени в Наредбата за медицинската експертиза.

Проектът предвижда болничен лист за карантина да се издава от личния лекар еднолично, включително и когато преди карантината лицето е ползвало 180 календарни дни непрекъснат отпуск за временна неработоспособност или 360 календарни дни с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването. ССИ подкрепя това предложение, съобразявайки се с медицинската целесъобразност, а именно да не се допуска разпространение на заразното заболяване  чрез многократно явяване на лицето пред различни органи на медицинската експертиза по време на карантината, наред с други пациенти. 

В проекта се предвижда също възможност в съставите на ТЕЛК/ НЕЛК при освидетелстване на лица по повод на приемане или отхвърляне на професионален характер на заболяването да се включват не само специалисти по професионални болести, но също така и специалисти по трудова медицина, радиобиология или радиационна хигиена. Промяната е наложена поради затрудненията в намирането на достатъчен брой специалисти по професионални болести. Принципната позиция на ССИ по повод на констатирания проблем с медицински кадри (в случая в областта на професионалните болести) е да се търси общо решение чрез прилагане на целенасочена политика в областта на образованието и възможностите за последваща реализация.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи и промените, свързани с осигуряването на възможност хора, които са с дефинитивни и необратими увреждания, да получат пожизнено ТЕЛК решение, без да се налага да бъдат преосвидетелствани на всеки три години. По тяхно искане и при наличието на промяна във вида и степента на увреждането им, преосвидетелстване ще може да бъде извършвано.