Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи по време на заседанието на НСТС предложените промени в Наредбата за медицинската експертиза

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 06.07.2021 г. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) подкрепи предложените промени в Наредбата за медицинската експертиза.

Проектът предвижда болничен лист за карантина да се издава от личния лекар еднолично, включително и когато преди карантината лицето е ползвало 180 календарни дни непрекъснат отпуск за временна неработоспособност или 360 календарни дни с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването. ССИ подкрепя това предложение, съобразявайки се с медицинската целесъобразност, а именно да не се допуска разпространение на заразното заболяване  чрез многократно явяване на лицето пред различни органи на медицинската експертиза по време на карантината, наред с други пациенти. 

В проекта се предвижда също възможност в съставите на ТЕЛК/ НЕЛК при освидетелстване на лица по повод на приемане или отхвърляне на професионален характер на заболяването да се включват не само специалисти по професионални болести, но също така и специалисти по трудова медицина, радиобиология или радиационна хигиена. Промяната е наложена поради затрудненията в намирането на достатъчен брой специалисти по професионални болести. Принципната позиция на ССИ по повод на констатирания проблем с медицински кадри (в случая в областта на професионалните болести) е да се търси общо решение чрез прилагане на целенасочена политика в областта на образованието и възможностите за последваща реализация.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи и промените, свързани с осигуряването на възможност хора, които са с дефинитивни и необратими увреждания, да получат пожизнено ТЕЛК решение, без да се налага да бъдат преосвидетелствани на всеки три години. По тяхно искане и при наличието на промяна във вида и степента на увреждането им, преосвидетелстване ще може да бъде извършвано.