Skip links
сси

ССИ ПОДКРЕПИ ЧАСТИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ 

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи частично предложените промени в данъчните закони. Това стана по време на Комисията по бюджет и финанси, в която ССИ беше представен от г-н Димитър Чобанов.

Съюзът за стопанска инициатива изрази становище, че ефективно функциониращата данъчна система се асоциира с по-ниски ставки и по-широка данъчна основа, при която броят на изключенията и различното третиране е минимизиран. 

Според ССИ данъчната система трябва да бъде сравнително опростена, лесно разбираема и да поражда относително ниски разходи за събиране на данъците. Освен това, тя трябва да създава предпоставки за устойчив икономически растеж, чрез стимулиране предлагането на труд, предприемачеството, инвестициите и иновациите. 

Предложените промени в данъчните закони не се отклоняват от тази философия, но някои от тях биха се отразили неблагоприятно на средата за бизнес и биха създали предпоставки за увеличаване на рисковете във финансовата система в бъдеще. От друга страна стремежът за повишаване на данъчните приходи с цел бюджетна консолидация е разбираем, тъй като в противен случай публичните финанси биха могли да се явят съществена пречка пред изпълнението на приоритетните задачи, каквато е влизането в еврозоната.