Skip links

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА, ЗАЕДНО СЪС СВОИ ЧЛЕНОВЕ, С УЧАСТИЕ В ТРИСТРАННА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗАГРЕБ

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), заедно с част от своите членове, с ключово участие в престижна бизнес конференция в Загреб, организирана от Българо-хърватския бизнес клуб в сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива, Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Хърватия, както и Словенско-хърватския бизнес клуб.

В рамките на конференцията председателят на ССИ проф. Красимира Станева запозна присъстващите с дейността на организацията: защита интересите на своите членове в рамките на НСТС, участие в законодателния процес, оказване на подкрепа на своите членове в областта на цифровата трансформация, киберсигурността, подпомагане на българския бизнес за позиционирането им на външните пазари и др. Специално внимание беше отделено на Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“, където ССИ е координатор на проекта, който се финансира по Програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия и по Национална програма „Научни изследвания, иновации и цифровизация за интелигентна трансформация“. 

Конференцията в Загреб беше открита от г-н Бранко Роглич председател на Българо-хърватския бизнес клуб. Той подчерта историческата връзка между народите на трите държави и колко важно е да се насърчава  развитието на търговските отношения, както и да се даде адекватен отговори на кибер заплахите.

Г-жа Ива Крулева, извънреден и пълномощен посланик на Република България, поздрави участващите компании и отбеляза значението на споделянето на кибер опит, с оглед справяне с предизвикателствата на дигиталната ера, в която живеем.

В конференцията участват представители на бизнеса от Хърватия, Словения и България, като в първия ден на конференцията, по една компания от всяка държава представи своята специфика във всеки един от трите панела: сигурност на системите от ИКТ (IT Security), Застраховане (Insurance) и Финансови технологии (Fintech).

В рамките на първия панел стана ясно, че около 3000 нови кибератаки се случват всеки ден, а на всеки 14 секунди една компания става жертва на атака с цел получаване на откуп. А през 2022 г. нападателите са измъкнали от жертвите най-малко 4567 млн. долара. Добрата новина е, че това по-малко с 765 млн. долара в сравнение с предходната година.

Специално внимание беше обърнато на киберзастраховането, което е най-бързо развиващият се подсектор на световния застрахователен пазар, според S&P Global. Прогнозите са, че размерът на световния пазар на киберзастраховане ще нарасне от 16,66 млрд. долара през 2023 г. до 84,62 млрд. долара през 2030 г. Въпреки това – съществуват и рискове като липсата на съществуващи данни, което поражда несигурност при моделирането на рисковете. В рамките на Кибер панела широко се обсъди и нуждата от повишаване на кибер културата и засилване на кибер бдителността.

По отношение на Финансовите технологии като приоритет беше изтъкната необходимостта от устойчивост и контрол върху сигурността на дигиталната валута -дигиталното евро.

В рамките на форума България е представена освен от председателя на ССИ и от г-н Кирил Григоров – управител на CyberOne и г-н Павел Димитров изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс”.

Събитието продължава и утре на 19.10.23 г. Вторият ден на бизнес конференцията е посветен на  ESG критериите (екологични, социални и управленски).