Skip links

ПРОФ. СТАНЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССИ: СЪЮЗЪТ ИМА ГОТОВНОСТ ДА ОКАЖЕ ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА В СЪЗДАВАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Дигиталната трансформация ни прави част от киберобществото. Смарт технологиите улесняват живота ни, но все още изоставаме в информацията по отношение въздействието на електромагнитното поле върху човешкото здраве. Разбира се, че нейонизиращата радиация е включена в пакета за трудова медицина, но в ССИ знаем, че все още сме длъжници на нашите членове по отношение възможни проблеми и решения, свързани с влиянието на електромагнитно поле. Това заяви проф. д-р Красимира Станева председател на УС на ССИ при откриването на  Националната конференция „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“, организирана от Министерство на труда и социалната политика с подкрепата на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. 

Председателят на УС на ССИ изрази готовност за оказване на експертна подкрепа от стана на организацията при адаптиране на нормативната база и създаване на адекватни политики за превенция на общественото здраве в условията на дигитална трансформация.

“Нека бъдем “смарт” в смарт средата”, завърши проф. Станева. 

Целта на Националната конференция „Безопасни и здравословни условия на труд в цифровата ера“ е подобряване на информираността, засилване ролята на превенцията и намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести чрез представяне на добри практики при управление на безопасността и здравето в предприятията. Ключова тема в конференцията заема и управлението на рисковете, свързани с новите възможности и предизвикателства, произтичащи от цифровите устройства и технологии, които се използват на работното място.

Във форума участваха представители на министерства, Главната инспекция по труда, Националния осигурителен институт, Икономическия и социален съвет, национално представителните организации на синдикатите и работодателите, специалисти в областта на безопасността и здравето при работа.