Skip links

Проучване на Съюза за стопанска инициатива

За изследване на икономическите последици от Ковид-кризата сред МСП, за оценка на прилаганите програми за държавна подкрепа и за оценка на бизнес средата

Проучването на ССИ е проведено в периода от 24 юни до 01 юли 2021 г. 

В проучването са се включили предприятия от секторите туризъм, ресторантьорство, търговия на дребно, тежка индустрия, производство, каменоделие, строителство, стругарски и фрезови услуги, автосервизни услуги, проектиране, консултации по стопанско управление, счетоводни и одиторски дейности, посредничество, други услуги за населението, обучение, дентална медицина.

Целта на проучването е да се направи моментна снимка на икономическото състояние на предприятията, членуващи в ССИ, във връзка с Ковид-кризата, както и да се оценят прилаганите от държавата мерки за подкрепа на бизнеса и информираността му относно тези мерки с оглед вземането на информирани и навременни решения.

Резултатите от проучването ще послужат при формирането на позициите на Съюза за стопанска инициатива в тристранния диалог.

Анализът на проучването можете да видите ТУК