Skip links

Полезна информация и материали относно Access2Markets и ползите от него за МСП

Европейската комисия, Генерална дирекция „Търговия“, споделят полезна информация и материали относно Access2Markets и ползите от него за МСП, които искат да се интернационализират.

Access2Markets е безплатен онлайн портал с всичко, свързано с износ и внос със страни извън ЕС: тарифи и данъци; правила и изисквания за продукти; ръководства стъпка по стъпка относно процедурите и формалностите; инструмент за самооценка на правилата за произход; полезна информация за търговските сделки на ЕС и ползите от тях; и още много.

Прилагаме два цифрови информационни комплекта (на EN и BG), които включват:

1 – Access2Markets с един поглед / EN

2 – Общ преглед: търговски споразумения на ЕС / EN

3 – ROSA – Разяснен е инструментът за самооценка на правилата за произход / EN

4 – Как да експортирате продукт / EN

5 – Успешни истории на компанията (1, 2) / EN (1, 2)

6 – Препоръки / EN

7 – Информационен лист за България 

Допълнителна информация може да бъде намерена на самия портал, включително:

Въвеждащо видео в Access2Markets

ROSA, инструмент за самооценка на правилата за произход

Access2Procurement, новото ръководство за обществени поръчки

Статистика

Събития

Промоционални материали, включително публикации в социалните мрежи

Допълнителни фирмени истории и видеоклипове

• и много повече – разгледайте Access2Markets.