Skip links

Изкуствен интелект – етични и законови изисквания

Период на консултацията: 23 юли 2020 г. – 10 септември 2020 г.

Изкуственият интелект (AI) е бързо развиваща се и стратегическа технология с огромни възможности. Част от дейностите, за които се ползва, обаче, поставят в особен значим риск прилагането на различни правила на ЕС, предназначени да защитят основни права, които гарантират безопасността и определят отговорността.

Тази инициатива ще гарантира, че ИИ е безопасен, законен и в съответствие с основните права на ЕС. Общата цел е да се стимулира използването на надежден ИИ в икономиката на ЕС.

  1. Киберсигурност – преглед на правилата на ЕС относно сигурността на мрежовите и информационните системи. Крайният срок на пътната карта е 15 август, а консултацията – 2 октомври.

Цифровият преход създава възможности, но може да застраши и нашата икономика и общество. Въпреки напредъка по правилата на ЕС, възможностите за киберсигурност в целия ЕС остават неравностойни, с недостатъчна защита срещу кибер заплахи.

Този преглед, който ще приключи по-рано от планираното (до края на 2020 г.), включва:

  • оценка дали киберсигурността се е подобрила в целия ЕС
  • идентифициране на съществуващи и възникващи проблеми
  • идентифициране и количествено определяне на регулаторните разходи и ползи.