Skip links

застраховане

СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА, ЗАЕДНО СЪС СВОИ ЧЛЕНОВЕ, С УЧАСТИЕ В ТРИСТРАННА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗАГРЕБ

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), заедно с част от своите членове, с ключово участие в престижна бизнес конференция в Загреб,

БЪЛГАРО-ХЪРВАТСКИЯ БИЗНЕС КЛУБ В СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ССИ, СЛУЖБАТА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ КЪМ ПОСОЛСТВОТО НА РБЪЛГАРИЯ В ХЪРВАТИЯ И СЛОВЕНСКО-ХЪРВАТСКИЯ БИЗНЕС КЛУБ СЪС СЪВМЕСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ЗАГРЕБ

Българо-хърватският бизнес клуб в сътрудничество със Съюза за стопанска инициатива, Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Хърватия, както